Hướng dẫn soạn quyết định nghỉ hưu cho người lao động

Đây là một bài viết chi tiết về hướng dẫn soạn quyết định nghỉ hưu. Hy vọng các đơn vị sử dụng lao động sử dụng đúng mẫu quyết định nghỉ việc hưởng [...]

Hướng dẫn soạn quyết định nghỉ hưu

1. Quyết định nghỉ hưu được quy định tại đâu?

     Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu 12 – HSB được ban hành kèm theo quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết bảo hiểm xã hội 2016. Quyết định nghỉ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí do đơn vị sử dụng lao động lập cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Hiện nay, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí có mẫu, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn khi soạn quyết định này. Sau đây, Luật Toàn Quốc sẽ hướng dẫn soạn quyết định nghỉ hưu cho người lao động theo mẫu 12 – HSB

2. Nội dung biểu mẫu

Mẫu số 12-HSB

 

 

            …..(1)….

Số:         /QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày….. tháng….. năm……….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

………………. (2) ……………….

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ (3) ……………………………………………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của………………………………………………………………………………..………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà) Nguyễn Văn A;                     Sinh ngày: 12/12/19xx

Số sổ BHXH/số định danh: 132321xx

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: Công nhân

Đơn vị công tác: Công ty TNHH A  

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày: 12/12/2018           

Địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu(4): …………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….……………

Phương thức nhận lương hưu(5): ……………..…………….……………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………….………

Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu(6): ………………………….…………………………………………..  

Điều 2. Chế độ hưu trí đối với ông (bà) Nguyễn Văn A do Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) A giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 3. ……………………………………………….. (7) và ông (bà) Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– BHXH tỉnh (thành phố)……;

– Lưu….

……………………..(2)….

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

>>> Tải quyết định nghỉ việc hưởng hưu trí

3. Hướng dẫn cách ghi quyết định nghỉ hưu

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động

(2): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

(3): Trường hợp nghỉ hưu theo pháp luật lao động thì ghi Bộ luật Lao động, nghỉ hưu theo pháp luật cán bộ, công chức thì ghi Luật Cán bộ, công chức, nghỉ hưu theo pháp luật viên chức thì ghi Luật Viên chức; ngoài ra, nếu nghỉ hưu theo các chính sách khác của Nhà nước như giải quyết lao động dôi dư, tinh giản biên chế… thì ghi bổ sung tên văn bản quy định chính sách đó;

(4): Ghi đầy đủ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố).

(5): Ghi phương thức nhận lương hưu: Nếu nhận lương hưu bằng tiền mặt thông qua đại diện chi trả thì ghi rõ: Nhận lương hưu qua đại diện chi trả; nếu nhận lương hưu qua tài khoản thẻ thì ghi rõ nhận lương hưu qua tài khoản thẻ và bổ sung thông tin: Tên Chủ tài khoản: ………..…………………………………………………, số tài khoản: ………………………………… …………………………………….………, mở tại Ngân hàng ………………………………… ….…… ……………………………………. chi nhánh ………………………; trường hợp có nguyện vọng nhận các khoản trợ cấp 1 lần (nếu có) bằng tiền mặt thông qua đại diện chi trả và nhận lương hưu qua tài khoản thẻ tại ngân hàng thì cũng ghi rõ.

Trường hợp không ghi hình thức nhận lương hưu thì cơ quan BHXH sẽ chi trả bằng tiền mặt thông qua đại diện chi trả.

(6): Ghi nơi khám, chữa bệnh ban đầu do cá nhân lựa chọn theo danh mục cơ sở khám, chữa bệnh do cơ quan BHXH cung cấp; nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký. Trường hợp không đăng ký địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu thì cơ quan BHXH sẽ ấn định địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu.

(7): Chức danh lãnh đạo các đơn vị liên quan (nếu có); trường hợp người sử dụng lao động theo quy định không có con dấu thì không phải đóng dấu

     Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về hướng dẫn soạn quyết định nghỉ hưu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hướng dẫn soạn quyết định nghỉ hưu mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung