• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Quy định về tuổi nghỉ hưu Điều kiện hưởng lương hưu Đối với trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động Căn cứ vào Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

 • Quy định về tuổi nghỉ hưu theo pháp luật hiện hành - Luật Toàn quốc
 • Quy định về tuổi nghỉ hưu
 • Tư vấn luật chung
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Quy định về tuổi nghỉ hưu

Câu hỏi của bạn về Quy định về tuổi nghỉ hưu:

     Pháp luật quy định như thế nào về tuổi nghỉ hưu?

Câu trả lời về Quy định về tuổi nghỉ hưu:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Quy định về tuổi nghỉ hưu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Căn cứ pháp lý về Quy định về tuổi nghỉ hưu:

2. Nội dung tư vấn về Quy định về tuổi nghỉ hưu:

2.1 Điều kiện hưởng lương hưu

 • Đối với trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động

     Căn cứ vào Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

     b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

     c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

     d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp."

     Theo quy định, đối với các trường hợp trên nếu người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu số năm đóng bảo hiểm tối đa 6 tháng thì được lựa chọn đóng tự nguyện nốt số thời gian còn thiếu và hưởng lương hưu hàng tháng. [caption id="attachment_127182" align="aligncenter" width="418"]Quy định về tuổi nghỉ hưu Quy định về tuổi nghỉ hưu[/caption]

 • Đối với trường hợp bị suy giảm khả năng lao động

     Theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 

     Người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, sẽ được nghỉ hưởng lương hưu sớm hơn:

     - Từ ngày 1/1/2016, nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ việc hưởng lương hưu khi năm đủ 51 tuổi và nữ đủ 46 tuổi, sau đó mỗi năm sẽ tăng thêm một tuổi. Từ năm 2020 trở đi thì nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi. VD: năm 2017 thì nam đủ 52 tuổi và nữ đủ 47 tuổi mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

      - Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

     - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2.2 Về mức hưởng lương hưu 

     Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

     - Từ ngày 1/1/2016 đến hết năm 2017 thì mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau:

     + 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

     + Mỗi năm sau: thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ 

     Mức tối đa là không quá 75%

     - Từ ngày 1/1/2018 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

     + Đối với lao động nam thì có 3 trường hợp như sau:

 • Nếu họ nghỉ việc vào năm 2018 thì 16 năm đóng bảo hiểm được tính là 45% mức bình quân tình lương tháng đóng bảo hiểm 
 • Nếu họ nghỉ việc vào năm 2019 thì 17 năm đóng bảo hiểm được tính là 45% mức bình quân tình lương tháng đóng bảo hiểm 
 • Nếu họ nghỉ việc vào năm 2020 thì 18 năm đóng bảo hiểm được tính là 45% mức bình quân tình lương tháng đóng bảo hiểm 
 • Nếu họ nghỉ việc vào năm 2021 thì 19 năm đóng bảo hiểm được tính là 45% mức bình quân tình lương tháng đóng bảo hiểm 
 • Nếu họ nghỉ việc từ năm 2022 trở đi thì 20 năm đóng bảo hiểm được tính bằng 45% mức bình quân tình lương tháng đóng bảo hiểm 

     Sau đó cứ tăng thêm mỗi năm thì người lao động năm được hưởng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%

     + Đối với lao động nữ thì 15 năm đóng bảo hiểm được tính là 45% mức bình quân tình lương tháng đóng bảo hiểm. Sau đó cứ thêm một năm thì được hưởng thêm 2%, mức tối đa là 75%.

Tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Quy định về tuổi nghỉ hưu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178