Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội theo luật mới nhất hiện nay

Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội...Trách nhiệm của công ty trong việc chốt sổ...Khiếu nại hành vi công ty không chốt sổ...Tra cứu quá trình tham gia...

Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

Câu hỏi về quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

     Anh chị cho em hỏi vấn đề về bảo hiểm xã hội được không ạ. Em đóng bảo hiểm ở công ty A được 8 tháng,rồi nghỉ xin công ty B làm đóng tiếp vào sổ bảo hiểm ở công ty A 1 năm, giờ xin công ty C làm đóng tiếp vào sổ của công ty A nhưng e tra thì chỉ thấy đóng được 8 tháng ở công ty A, mà 1 năm ở công ty B đóng tiếp vào sổ không có, và giờ làm ở công ty C bên bảo hiểm đang đóng tiếp vào sổ của công ty A làm cho e, cũng không thấy ạ, vậy giờ em phải làm sao để tra được phần còn lại ở công ty B và C ạ, mỗi công ty là 1 tỉnh khác nhau nhưng cùng 1 sổ ban đầu em đóng như công ty A ạ, em cảm ơn anh, chị ạ.

Câu trả lời về quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội như sau:

1. Cơ sở pháp lý về  quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

2. Nội dung tư vấn về quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

2.1. Trách nhiệm của công ty trong việc chốt sổ bảo hiểm

     Căn cứ vào điều 47 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thì:

     “1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

     2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

     3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

     4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

     Như vậy, dựa theo quy định trên, khi bạn nghỉ việc ở bất cứ công ty nào, công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm cho bạn. Điều này có nghĩa là khi bạn chấm dứt hợp đồng với công ty B, công ty phải tiến hành chốt sổ bảo hiểm cho bạn cũng như trả lại quyển sổ đó. Đến lúc này, quá trình đóng bảo hiểm xã hội sẽ được lưu trữ trên dữ liệu điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội để bạn tra cứu. Việc bạn hiện nay chưa tra cứu được quá trình đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 1 năm ở công ty B có thể do công ty hiện nay vẫn chưa tiến hành việc chốt sổ cho bạn. Do đó, trong trường hợp này, bạn cần đem sổ bảo hiểm hiện tại đến công ty B yêu cầu công ty tiến hành chốt sổ cho mình để cơ quan bảo hiểm xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm của bạn. Sau khi công ty B tiến hành chốt sổ, quá trình tham gia ấy sẽ được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu điện tử để bạn tra cứu.

     Tương tự đối với trường hợp của công ty C, sau khi bạn nghỉ việc, bạn cũng cần yêu cầu công ty C chốt sổ bảo hiểm xã hội. Sau khi hoàn thành  xác nhận, bạn có thể tra cứu được quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình.

Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hội

2.2. Khiếu nại hành vi công ty không chốt sổ bảo hiểm

    Trong trường hợp khi bạn quay lại công ty B yêu cầu công ty chốt sổ cho mình, công ty B có những hành vi cố tình làm khó, không muốn chốt sổ cho bạn, bạn có thể thực hiện việc khiếu nại hành vi không chốt sổ của công ty B. Căn cứ vào nghị định 24/2018/NĐ-CP thì thủ tục khiếu nại như sau:

    Thứ nhất, về hình thức khiếu nại. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức khiếu nại sau đây:

  • Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn:  Đơn khiếu nại gồm các nội dung  ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. 
  • Khiếu nại bằng hình thức trực tiếp: người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại như trên và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

     Thứ hai, về thủ tục thực hiện khiếu nại:

  • Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày biết được hành vi không chốt sổ bảo hiểm, bạn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp với những nội dung đã quy định ở trên đến công ty. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại điều 20 Nghị định 24/2018 không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý (công ty có 7 ngày để thụ lý đơn của bạn), không quá 45 ngày đối với những trường hợp phức tạp.
  • Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khiếu nại lần đầu không được giải quyết khi đã quá thời hạn kể trên, bạn có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. Hoặc bạn có thể gửi khiếu nại lần hai đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần 1.
  • Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và xã hội thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại. Thời hạn giải quyết là 45 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với những trường hợp phức tạp là không quá 60 ngày.
  • Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khiếu nại lần hai không được giải quyết trong thời hạn quy định thì bạn có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục hành chính.

    Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Quy định về chốt sổ bảo hiểm xã hộiquý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.