Hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự hiện nay

Cho em hỏi em đang làm công ty được 3 năm nhưng nghĩa vụ quân sự gọi em đi vậy cho em hỏi hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự như thế nào...

HƯỞNG BẢO HIỂM KHI ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Câu hỏi của bạn về hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự: 

        Cho em hỏi em đang làm công ty được 3 năm nhưng nghĩa vụ quân sự gọi em đi vậy cho em hỏi bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thất nghiệp em như thế nào. Em xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hưởng khi đi nghĩa vụ quân sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự:

2. Nội dung tư vấn về hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự:

     Bạn đang muốn hỏi về chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia thực hiện nghĩa vụ và đã tham gia bảo hiểm tại công ty được 03 năm. Do đó, để tư vấn được chi tiết và rõ ràng, chúng tôi xin chia ra làm hai phần chính là chế độ bảo hiểm xã hội khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi xin tư vấn cụ thể như sau:

2.1, Chế độ bảo hiểm xã hội khi đi nghĩa vụ quân sự:

     Khi bạn tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn sẽ được xác định là hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

5. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.

     Theo đó, bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là 01 trong các trường hợp chấm hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng được bảo lưu lại thời gian đóng BHTN chưa hưởng. Lúc này, bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP như sau:

Điều 7. Chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, trợ cấp tạo việc làm.

1. Chế độ bảo hiểm xã hội:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

b) Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết.

c) Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. Cụ thể như sau:

Tổng thời gian tính hưởng BHXH = Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (trước khi nhập ngũ) + Thời gian phục vụ tại ngũ + Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài Quân đội (sau khi xuất ngũ).

     Theo đó, thời gian bạn đi nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian này sẽ do Ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định pháp luật.

https://luattoanquoc.com/ho-so-huong-that-nghiep-2020-theo-quy-dinh/

Hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự

2.2, Chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi đi nghĩa vụ quân sự:

     Căn cứ Khoản 3 Điều 53 Luật Việc Làm năm 2013 có quy định như sau:

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

     Như vậy, xét theo khoản 3 như trên thì trường hợp đi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật. Theo đó, việc bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là 01 trong các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngày mà bạn được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày mà bạn nhập ngũ. Đối với khoảng thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hưởng thì sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho lần tới bạn đủ điều kiện được hưởng để đảm bảo quyền lợi cho bạn theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

     Theo đó, bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là 01 trong các trường hợp chấm hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng được bảo lưu lại thời gian đóng BHTN chưa hưởng. 

=> Kết luận tư vấn:

     Trường hợp của bạn đã tham gia bảo hiểm tại công ty được 03 năm thì số thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho lần tới bạn đủ điều kiện được hưởng chứ không được hưởng chế độ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Còn về chế độ bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được ngân sách Trung ương bảo đảm và bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Nghĩa rằng trong khoảng thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

 Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Hưởng bảo hiểm khi đi nghĩa vụ quân sự hiện nay, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Trang