Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020 theo quy định

Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020? Tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 02 năm và hiện tại đã nghỉ việc tại công ty.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2020

Câu hỏi của bạn về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020:

     Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là như thế nào? Tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 02 năm và hiện tại đã nghỉ việc tại công ty. Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020:

     Bảo hiểm thất nghiệp là một trong số các chế độ của Bảo hiểm xã hội. Người lao động khi nghỉ việc nếu có nhu cầu và đủ điều kiện để được hưởng chế độ thất nghiệp sẽ phải chuẩn bị hồ sơ, nộp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn Luật định để được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp. Với thông tin và yêu cầu của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

2.1, Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020:

     Căn cứ Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 có quy định như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

     Như vậy, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn cần phải đáp ứng các điều kiện trên. Trường hợp của bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 02 năm, đã đáp ứng yêu cầu về thời gian đóng hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định như trên thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

https://luattoanquoc.com/theo-quy-dinh-ho-so-huong-bao-hiem-that-nghiep-gom-nhung-gi/

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020

2.2, Hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020:

     Căn cứ Điều 46 Luật Việc Làm năm 2013 có quy định như sau:

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Như vậy để được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp bạn cần phải nộp hồ sơ trong vòng 03 tháng kể từ khi nghỉ việc ghi trên quyết định thôi việc của bạn. Quá thời hạn trên cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không giải quyết chế độ cho bạn mà sẽ cộng dồn sang lần tới khi bạn có nhu cầu.

=> Kết luận tư vấn:

     Căn cứ theo những điều khoản trên đây, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn cần phải đáp ứng các điều kiện như trên. Cần lưu ý thời gian nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp để tiến hành nộp hồ sơ không quá thời hạn yêu cầu và được giải quyết chế độ nhanh chóng.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Trang