Lấy tiền bảo hiểm xã hội 2020 thế nào

Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội do công ty đóng, bây giờ tôi đã nghỉ việc và muốn lấy tiền bảo hiểm xã hội thì làm như thế nào và cách thức ra sao ạ?

LẤY TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Câu hỏi của bạn về lấy tiền bảo hiểm xã hội:

     Luật sư cho tôi hỏi tôi có tham gia bảo hiểm xã hội do công ty đóng, bây giờ tôi đã nghỉ việc và muốn lấy tiền đã đóng bảo hiểm xã hội thì làm như thế nào và cách thức ra sao ạ? Tôi cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về lấy tiền bảo hiểm xã hội:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lấy tiền bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lấy tiền bảo hiểm xã hội như sau:

1. Căn cứ pháp lý về lấy tiền bảo hiểm xã hội:

2. Nội dung tư vấn về lấy tiền bảo hiểm xã hội:

     Trường hợp của bạn chưa cung cấp rõ về thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn theo hai hướng: một là, bạn đã tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; và hai là, bạn chưa tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc tại công ty, vậy chế độ bảo hiểm của bạn là chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nội dung tư vấn chi tiết như sau:

2.1, Trường hợp đã tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội:

     Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc có bao gồm 05 chế độ cơ bản là: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Bạn đã nghỉ việc tại công ty, vậy chế độ bảo hiểm mà bạn được hưởng sẽ chỉ là hưu trí và tử tuất. Số tiền bạn đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được chi trả theo tháng, đối với chế độ hưu trí; và sẽ chi trả theo tháng hoặc trợ cấp một lần, đối với chế độ tử tuất. 

Lấy tiền bảo hiểm xã hội

2.2, Trường hợp chưa tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội:

     Nếu thuộc trường hợp này, bạn có hai phương án lựa chọn: một là tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để có thể hưởng chế độ hưu trí và chế độ khác khi nghỉ hưu; hai là thực hiện thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Bạn đang có nhu cầu lấy tiền bảo hiểm xã hội, vì vậy chúng tôi xin cung cấp thông tin về nhận bảo hiểm xã hội một lần như sau:

     Tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 có quy định:

Điều 1.

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

     Theo đó, sau một năm nghỉ việc mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn được làm hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của bạn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Kết luận tư vấn:

     Trường hợp bạn đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ lấy được tiền bảo hiểm xã hội thông qua chế độ hưu trí hàng tháng hoặc chế độ tử tuất. Nếu bạn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có thể thực hiện đóng tiếp cho đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau một năm nghỉ việc để được chi trả số tiền đã tham gia bảo hiểm xã hội. Tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà bạn sẽ được hưởng chế độ tương ứng như chúng tôi đã cung cấp ở trên.

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Lấy tiền bảo hiểm xã hội, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Trang