Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ NGỪNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG Kiến thức của bạn:      Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất. Kiến thức của Luật […]

Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ NGỪNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

Kiến thức của bạn:

     Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng

     Điều 32 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại địa điểm bị giải tỏa thực sự ngừng sản xuất, kinh doanh khi phải di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh do bị Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ như sau:

     1. Đối với những tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khoán hàng tháng do cơ quan thuế quy định thì được hỗ trợ 06 (sáu) tháng thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp liên tiếp liền kề trước thời điểm kiểm đếm (có Biên lai kèm theo); Trường hợp không có đủ Biên lai nộp thuế 06 (sáu) tháng liền kề thì tính theo số thuế thực tế đã nộp tại các Biên lai nộp thuế liên tiếp liền kề trước thời điểm kiểm đếm.

     Trường hợp các hộ trong khu vực giải tỏa có đăng ký sản xuất kinh doanh nhưng chỉ nộp lệ phí hàng tháng, không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì không trợ cấp ngừng việc.

     Đối với những hộ bị giải tỏa một phần nhà mà vệt giải tỏa không vào nơi trực tiếp sản xuất kinh doanh thì không được hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng

Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng

     2. Đối với những tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thu nhập hàng năm, thì căn cứ báo cáo quyết toán tài chính được cơ quan thuế chấp thuận. Mức hỗ trợ bằng 20% (hai mươi phần trăm) của 01 (một) năm thu nhập sau thuế. Mức thu nhập một năm sau thuế được tính bình quân của 03 (ba) năm liền kề trước thời điểm kiểm đếm. Nếu tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động dưới 03 (ba) năm thì thu nhập sau thuế lấy theo báo cáo quyết toán tài chính của những năm đã hoạt động. Trường hợp báo cáo quyết toán tài chính chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế căn cứ vào báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cho cơ quan thuế.

     3. Đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê mặt bằng để sản xuất kinh doanh được trợ cấp ngừng sản xuất kinh doanh bằng 50% các mức quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về mức hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.