Hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ NGỪNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG Kiến thức của bạn:      Hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật […]

Hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ NGỪNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

Kiến thức của bạn:

     Hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng

     Điều 33 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định về mức các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     1. Đối với những hộ gia đình chính sách có đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống tại Điều 30 của Quy định này thì ngoài những khoản được bồi thường, hỗ trợ tại các Điều 19 và 30 của Quy định này còn được hỗ trợ như sau:

     a) Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 7.500.000 đồng/hộ:

  • Hộ có ít nhất 03 (ba) thân nhân là liệt sĩ trở lên;
  • Hộ có công nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
  • Hộ có 01 (một) thương binh hạng 1/4;
  • Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc Anh hùng lao động.

     b) Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 4.500.000 đồng/hộ:

  • Hộ có 02 (hai) thân nhân là liệt sĩ;
  • Hộ có 01 (một) thương binh hạng 2/4.
Hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng

Hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng

     c) Hộ gia đình sau đây thì được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ:

  • Hộ có 01 (một) thân nhân là liệt sĩ;
  • Hộ có 01 (một) thương binh hạng 3/4, 4/4, bệnh binh các loại.

     d) Trường hợp trong một hộ có nhiều người thuộc diện được hưởng nhiều mức hỗ trợ quy định tại điểm a, b và c khoản này thì được cộng các mức để hỗ trợ; Trường hợp hộ gia đình có người thuộc diện được hưởng nhiều mức hỗ trợ nêu trên thì chỉ giải quyết mức hỗ trợ cao nhất mà người đó được hưởng.

     2. Hộ diện nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương được hỗ trợ 3.000.000 (ba triệu) đồng/hộ.

     3. Hộ có khó khăn đột xuất, giao cho Hội đồng bồi thường kiểm tra cụ thể và đề xuất UBND thành phố xem xét quyết định mức hỗ trợ.

     4. Đối với các hộ có nhà đang ở bị giải tỏa đi hẳn, có giá trị bồi thường hỗ trợ, thiệt hại dưới 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng, gia đình có người già yếu, neo đơn, khó khăn, giao Hội đồng bồi thường đề xuất UBND thành phố xem xét quyết định mức hỗ trợ khó khăn.

Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về mức hỗ trợ các đối tượng chính sách tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.