Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI ĐÀ NẴNG Kiến thức của bạn:      Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật […]

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI ĐÀ NẴNG

Kiến thức của bạn:

     Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng:

     Điều 31 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

1. Đối với đất trồng cây hàng năm: Mức hỗ trợ bằng 2,0 (hai) lần giá đất trồng cây hàng năm.

2. Đối với đất trồng cây lâu năm: Mức hỗ trợ bằng 0,5 (không phẩy năm) lần giá đất trồng cây lâu năm.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng

3. Đối với đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản: Mức hỗ trợ bằng 0,5 (không phẩy năm) lần giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản.

4. Đối với đất rừng sản xuất: Mức hỗ trợ bằng 0,5 (không phẩy năm) lần giá đất trồng rừng sản xuất.

5. Giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất của UBND thành phố đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.