Hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ TẠI ĐÀ NẴNG Kiến thức của bạn: Hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số […]

Hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ TẠI ĐÀ NẴNG

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng:

     Điều 37 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Đối với những hộ thuộc diện giải toả đi hẳn, có đủ điều kiện để tính hỗ trợ ổn định đời sống tại Điều 30 của Quy định này, đã bàn giao mặt bằng được bố trí ở nhà tạm, thuê nhà chung cư của Nhà nước hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.

1. Trường hợp hộ thuộc diện giải tỏa được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở, có Quyết định thu hồi đất, giải tỏa đi hẳn đã bàn giao mặt bằng, nhưng chưa bố trí đất tái định cư thực tế (bố trí trên sơ đồ), không ở nhà tạm hoặc thuê nhà chung cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.800.000 (Một triệu, tám trăm ngàn) đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi được bố trí tái định cư thực tế theo thông báo của đơn vị giao nhà, đất (đất tái định cư, nhà chung cư, nhà liên kế). Trường hợp số ngày hỗ trợ tiền thuê nhà không chẵn tháng, nếu ≤ 15 ngày thì tính tròn ½ tháng, nếu > 15 ngày thì tính tròn 01 tháng. Trường hợp hộ được bố trí nhiều lô đất tái định cư thì chỉ giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà đối với lô đất nhận thực tế đầu tiên.

Khi hộ nhận đất tái định cư thực tế được hỗ trợ tiếp 06 tháng tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà ở kể từ thời điểm nhận đất thực tế.

Hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng

Hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng

2. Hộ thuộc diện giải tỏa được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở, có Quyết định thu hồi đất, giải tỏa đi hẳn có từ 10 (mười) nhân khẩu thường trú trở lên được hỗ trợ tiền thuê nhà bằng 1,5 (một phẩy năm) lần so với mức quy định này. Thời gian được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Hộ thuộc diện giải tỏa không được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất ở, nhưng có nhà ở và công trình phụ riêng trong khuôn viên đất của hộ chính, hoặc hộ có Quyết định thu hồi đất riêng, có nhà ở trên đất bị thu hồi nhưng không được bồi thường đất ở được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1.500.000 (Một triệu, năm trăm ngàn) đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Đối với các dự án đặc thù UBND thành phố có chủ trương giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà thì áp dụng mức hỗ trợ theo văn bản cá biệt của UBND thành phố.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Đà Nẵng khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.