Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau khi nghỉ thai sản

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau khi nghỉ thai sản. Căn cứ theo quy định tại điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về nghỉ dưỡng sức...

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAU KHI NGHỈ THAI SẢN

Kiến thức của bạn:

    Chào luật sư: Tôi làm việc thời hợp đồng xác định thời hạn 3 năm. Đến ngày 31/5/2017 này là tôi nghỉ hết 06 tháng hưởng chế độ thai sản, nhưng do sinh mổ sức khỏe chưa phục hồi nên chưa đi làm lại được, tôi xin nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tôi vẫn yếu chưa đi làm lại được. Vậy tôi có thể nộp đơn xin nghỉ việc luôn được không? Với trường này tôi cần phải báo trước báo lâu cho người sử dụng lao động?  Mong được Luật sư giải đáp.

      Xin cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     1.Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không và thời gian cần báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

     Căn cứ theo tại điều 37 Bộ luật lao động quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2.Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

     Như vậy, từ các căn cứ nêu trên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Tuy nhiên, cần nêu rõ lí do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải thông báo trước cho người sử dụng lao động biết trước. Về thời hạn thông báo sẽ căn cứ theo quy định của luật, bạn làm việc theo hợp đồng lao động nào thì sẽ thông báo theo quy định về thời hạn báo trước của hợp đồng lao động đó.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

      2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau khi nghỉ thai sản có được không?

    Từ quy định trên của luật, liên hệ với trường hợp của bạn, sau khi nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, do sức khỏe chưa phục hồi bạn muốn xin công ty nghỉ việc. Như vậy, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Bạn có thể viết đơn xin công ty nghỉ việc với lí do bị ốm đau, sức khỏe yếu chưa phục hồi không thể tiếp tục đi làm lại được. Tuy nhiên, bạn cần phải tiến hành báo trước cho công ty trước thời hạn. Trong trường hợp này, bạn cần báo trước cho công ty trước ít nhất là 3 ngày theo quy định, cụ thể là ít nhất là 03 đối với trường hợp người lao động bị ốm sức khỏe chưa phục hồi chưa thể đi làm lại được.

   Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

   Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt về hợp đồng lao động trái pháp luật

   Chú ý cho người lao động đơn phương chấm dứt về hợp đồng lao động

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo