Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ2 Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị3  Nội dung kiến thức về điều kiện trở thành thành viên Hội […]

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
5 (100%) 1 vote

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kiến thức của bạn: 

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 Nội dung kiến thức về điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

 1. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

     Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

     – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

     – Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

     – Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

     – Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

2. Điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

     Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

     – Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

     – Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

     – Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.

     – Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

     – Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.