Điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020 theo quy định

Điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020 được quy định tại Điều 5 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, cụ thể:

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT TẠI HÀ NỘI 2020

Câu hỏi của bạn về điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: Tôi muốn tách thửa đất ở tại Hà Nội để bán đi một phần thì cần điều kiện gì? Mong Luật sư giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020:

     Tách thửa đất là việc chia, tách một thửa đất lớn thành các thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn của cùng một chủ sở hữu hoặc chuyển nhượng, tặng cho… cho nhiều chủ sở hữu khác nhau. Tại Hà Nội, việc tách thửa đất được quy định tại Quyết định 20/2017/QĐ-UBND, Quyết định này hiện nay vẫn còn hiệu lực. Do đó, điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020 vẫn được áp dụng theo quy định tại Quyết định này, cụ thể:

2.1 Điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020

Khoản 1 Điều 5 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định:

1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại Điều 3 Quy định này đối với các xã còn lại.

2. Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh. Thửa đất sau khi chia tách phải đảm bảo đủ điều kiện tại khoản 1 Điều này.

Do đó, để tách thửa đất tại Hà Nội cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Điều kiện về kích thước cạnh: thửa đất có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m;
 • Điều kiện về diện tích:
  • Đối với thửa đất thuộc địa bàn các phường, thị trấn diện tích không nhỏ hơn 30m2;
  • Đối với thửa đất thuộc địa bàn các xã diện tích không nhỏ hơn 40m2 với xã vùng đồng bằng, 60m2 với xã vùng trung du và 75m2 với xã vùng miền núi;
 • Điều kiện về mặt cắt ngang của ngõ đi sử dụng riêng được hình thành khi tách thửa đất:
  • Đối với thửa đất thuộc khu vực các xã từ 2m trở lên;
  • Đối với thửa đất thuộc khu vực phường, thị trấn và các xã giáp ranh từ 1m trở lên.

Điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020

2.2 Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Nội

     Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND, không cho phép tách thửa trong các trường hợp sau đây:

 • Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
 • Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do UBND Thành phố phê duyệt.
 • Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.3 Một số lưu ý khi tách thửa đất tại Hà Nội

 • Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại để hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện theo quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì không được phép tách thửa;
 • Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại mục 2.1, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
 • Không cấp Giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định tại mục 2.1

Bài viết tham khảo:     

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai