Điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020

Điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020 được quy định tại Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI KIÊN GIANG

Câu hỏi của bạn về điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: tôi muốn tách thửa đất ở tại Kiên Giang để bán thì cần những điều kiện gì? Mong Luật sư giải đáp giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang:

2. Nội dung tư vấn về điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang:

     Tách thửa đất là việc chia tách một thửa đất thành nhiều thửa khác nhau. Việc tách thửa đất có thể được thực hiện với các mục đích như để chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thuận tiện trong việc quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, việc tách thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Cụ thể điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang được quy định như sau:

2.1 Điều kiện chung để được tách thửa đất tại Kiên Giang

Điều 3 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định:

Điều 3. Điều kiện chung để được tách thửa đất Thửa đất được tách thửa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

1. Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

2. Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại Quyết định này, trừ trường hợp tách thửa theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 9 của Quyết định này.

Như vậy, điều kiện chung để được tách thửa đất tại Kiên Giang, trong đó có đất ở là:

  • Thửa đất không có tranh chấp, QSDĐ không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất;
  • Thửa đất không nằm trong diện có thông báo thu hồi hoặc quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;
  • Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích và kích thước tối thiểu;

Điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang

2.2 Điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang

Tại Điều 5 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở tại Kiên Giang như sau:

2.2.1 Đối với trường hợp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500

     Việc tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất ở tại nông thôn, việc tách thửa còn phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

2.2.2 Đối với trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500

Thì việc tách thửa phải đáp ứng các điều kiện:

2.2.2.1 Trường hợp thửa đất có diện tích dưới 500 m2
  • Trường hợp có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt:

     Trước khi thực hiện tách thửa đất, người sử dụng đất phải liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Ủy ban nhân dân huyện, thành phố) có văn bản về diện tích tách thửa phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000.

  • Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt:

     Việc tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp đã có định hướng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa kịp thời phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mà được thể hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để giải quyết tách thửa).

2.2.2.2 Trường hợp thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến dưới 2.000 m2

Trước khi thực hiện tách thửa đất, người sử dụng đất phải thực hiện đảm bảo các điều kiện sau:

  • Thuê đơn vị tư vấn có chức năng lập Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện,…) theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau khi người sử dụng đất xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu, được nghiệm thu và người sử dụng đất có văn bản tự nguyện trả lại đất, bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý.
2.2.2.3 Trường hợp thửa đất có diện tích từ 2.000 m2 trở lên

     Trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất, người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục theo quy định (thủ tục đầu tư, thủ tục lập quy hoạch chi tiết 1/500,…), xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

     Như vậy, UBND tỉnh Kiên Giang đã quy định rất cụ thể về điều kiện tách thửa đất nói chung và điều kiện tách thửa đối với đất ở nói riêng tại Kiên Giang. Để xác định được trường hợp nào đủ điều kiện tách thửa cần đối chiếu với các quy định trên. Bên cạnh các điều kiện trên, khi tách thửa đất còn phải đáp ứng điều kiện về diện tích cũng như kích thước tối thiểu của các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về điều kiện tách thửa đất ở tại Kiên Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai