Diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020 mới nhất

Diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020 có sự khác nhau giữa các khu vực nông thôn và khu vực đô thị là nơi thửa đất đó đang hiện hữu, cụ thể:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI KIÊN GIANG 2020

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: tôi muốn tách một thửa đất ở tại Kiên Giang để bán đi một phần thì diện tích bao nhiêu là được tách? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất ở tại Kiêng Giang 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020:

     Tách thửa đất là việc chia tách một thửa đất thành nhiều thửa đất khác nhau, có thể thay đổi hoặc giữ nguyên chủ sử dụng đất sau khi tách thửa. Việc tách thửa chỉ được thực hiện khi đáp ứng được những điều kiện nhất định do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định, phù hợp với điều kiện của từng địa phương nơi có đất. Tại Kiên Giang diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang được quy định như sau:

2.1 Điều kiện chung để được tách thửa đất tại Kiên Giang

Tại Điều 3 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang quy định:

Điều 3. Điều kiện chung để được tách thửa đất Thửa đất được tách thửa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

1. Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

2. Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại Quyết định này, trừ trường hợp tách thửa theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 9 của Quyết định này.

Căn cứ quy định trên, để được tách thửa đất cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… QSDĐ bao gồm: Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất;
  • Thửa đất không nằm trong diện có thông báo thu hồi hoặc quyết định thu hồi đất;
  • Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu, trừ các trường hợp đặc biệt.

Diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020

2.2 Diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020

     Tại Kiên Giang, diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở được quy định tại Điều 4 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND như sau:

  • Đối với đất ở tại nông thôn (địa bàn xã): diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa là: 45m2; chiều dài và chiều rộng của thửa đất phải đảm bảo không nhỏ hơn 5m;
  • Đối với đất ở tại đô thị (địa bàn phường, thị trấn): diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa là: 36m2; chiều dài và chiều rộng của thửa đất phải đảm bảo không nhỏ hơn 4m;

     Lưu ý: Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành quy định ở trên này không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều (nếu có).     

     Như vậy, để tách thửa đất ở tại Kiên Giang, thửa đất đó phải đáp ứng các điều kiện chung để tách thửa đất. Còn về diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại Kiên Giang có sự khác nhau giữa các khu vực nông thôn và khu vực đô thị, cụ thể ở khu vực nông thôn là 45m2 và khu vực đô thị là 36m2.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất ở tại Kiên Giang 2020 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai