Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang mới nhất

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang mới nhất được quy định tại Điều 8 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KIÊN GIANG

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang hiện nay là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang:

     Tách thửa đất là việc chia tách một thửa đất thành nhiều thửa đất khác nhau, có thể thay đổi hoặc giữ nguyên chủ sử dụng đất sau khi tách thửa. Để được tách thửa đất thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của từng địa phương, và điều kiện tách thửa cũng có sự khác nhau giữa các mục đích sử dụng đất khác nhau. Đối với đất nông nghiệp tại Kiên Giang để được tách thửa đất cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

2.1 Điều kiện chung để được tách thửa đất tại Kiên Giang

     Căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang, điều kiện chung để tách thửa đối với tất cả các loại đất trong đó có đất nông nghiệp như sau:

 • Đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế… QSDĐ bao gồm: Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất;
 • Thửa đất không nằm trong diện có thông báo thu hồi hoặc quyết định thu hồi đất;
 • Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu, trừ các trường hợp đặc biệt.

2.2 Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang

     Tại Điều 8 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang được quy định như sau:

2.2.1 Đối với đất tại khu vực nông thôn (địa bàn xã)
 • Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp, diện tích tách thửa đất được quy định theo mục đích sử dụng đất cụ thể:
  • Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 2.000 m2.
  • Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 1.000 m2.
  • Đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 3.000 m2.
 • Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 500 m2.
2.2.2 Đối với đất ở khu vực đô thị (địa bàn phường, thị trấn)
 • Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp:

Điểm a Khoản 2 Điều này quy định:

a) Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp:

Diện tích tối thiểu được tách thửa áp dụng theo diện tích tối thiểu quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này.

     Do đó, diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp tại đô thị thì diện tích tách thửa đất được xác định tương tự như đối với thửa đất ở khu vực nông thôn.\

 • Trường hợp thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 300 m2.

Lưu ý: Đối với trường hợp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch vừa có đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp thì diện tích tách thửa đất được xác định như đối với trường hợp thửa đất nằm trong khu vực có quy hoạch là đất phi nông nghiệp, cụ thể: 500m2 với đất tại khu vực nông thôn và 300m2 với đất tại khu vực đô thị.

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang

2.2.3 Diện tích tách thửa đất nông nghiệp trong trường hợp đặc biệt

     Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để tặng, cho quyền sử dụng đất giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình là trường hợp được áp dụng điều kiện đặc biệt về diện tích khi tách thửa đất, cụ thể:

 • Đối với thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp, diện tích tách thửa đất được xác định theo mục đích sử dụng của từng loại đất:
  • Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 1.000 m2.
  • Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 500 m2.
  • Đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu được tách thửa là 1.500 m2.
 • Đối với thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực quy hoạch là đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp là 250 m2.

2.3 Thứ tự xác định quy hoạch để giải quyết tách thửa

Khoản 5 Điều này quy định thứ tự ưu tiên xác định quy hoạch để giải quyết tách thửa như sau:

 • Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.
 • Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.
 • Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết việc tách thửa đất (trường hợp đã có định hướng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa kịp thời phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mà được thể hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để giải quyết tách thửa).

     Như vậy, diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang đã được quy định rất cụ thể. Để xác định chính xác được diện tích này là bao nhiêu cần xác định các yếu tố: vị trí mà thửa đất hiện hữu ở khu vực đô thị hay khu vực nông thôn, thửa đất nằm trong khu vực có quy hoạch đất phi nông nghiệp hay đất nông nghiệp và mục đích của việc tách thửa là gì, có phải thuộc các trường hợp đặc biệt hay không…

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Kiên Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai