Điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật

Điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI2 Điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật3 Nội dung tư vấn về điều kiện mua nhà ở xã hội: 3.0.0.1 […]

Điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Kiến thức của bạn:

Điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về điều kiện mua nhà ở xã hội:

1. Nhà ở xã hội

     Điều 7 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau: “7. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này”

     Đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm (điều 49 Luật nhà ở 2014):

     “1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

     2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

     3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

     4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

     5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

     6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

     7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

     8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

     9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

     10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

     Theo đó những đối tượng trên có thể được mua nhà ở xã hội và phải chứng minh và đáp ứng được những điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều kiện mua nhà ở xã hội

Điều kiện mua nhà ở xã hội

2. Điều kiện mua nhà ở xã hội là gì?

     Điều 51 Luật nhà ở 2014 quy định về điều kiện mua nhà ở xã hội như sau:

     Một là, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

     Hai là, phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

     Ba là, đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về điều kiện mua nhà ở xã hội, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.