Diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp mới nhất

Diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp mới nhất 2019 được quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-UBND, cụ thể diện tích tối thiểu như sau:

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT TẠI ĐỒNG THÁP

Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp năm 2019 là bao nhiêu?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về dện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp như sau:

1. Cơ sở pháp lý về diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp:

2. Nội dung tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp:

     Tách thửa đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau của cùng một chủ sử dụng đất hoặc để chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng đất khác nhau.

     Người sử dụng đất chỉ được phép tách thửa đất khi thửa đất đáp ứng được các điều kiện chung về tách thửa đất và điều kiện về diện tích, kích thước của thửa đất theo quy định riêng của từng địa phương.

     Tại Đồng Tháp, diện tích tách thửa đất được quy định tại Quyết định 50/2017/QĐ-UBND, cụ thể:

2.1 Diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp

2.1.1 Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp

Được quy định tại Điều 4 Quyết định 50/2017/QĐ-UBND:

 • Đất tại đô thị: Diện tích tối thiểu từ 300 mtrở lên;
 • Đất tại nông thôn: Diện tích tối thiểu từ 700 mtrở lên.
2.1.2 Diện tích tách thửa đối với đất ở

     Diện tích tách thửa đối với đất ở tại Đồng Tháp được quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định 50/2017/QĐ-UBND và được phân loại theo 2 khu vực: khu vực đô thị và khu vực nông thôn, cụ thể:

Đối với khu vực đô thị:

 • Thửa đất có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 40 mtrở lên.
 • Thửa đất không có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 70 mtrở lên.
 • Kích thước cạnh tiếp giáp với đường phố (có lộ giới ≥ 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.
 • Kích thước cạnh tiếp giáp với đường phố (có lộ giới < 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.

Đối với khu vực nông thôn:

 • Thửa đất có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 60 mtrở lên.
 • Thửa đất không có nhà ở: Diện tích tối thiểu từ 80 mtrở lên.
 • Kích thước cạnh tiếp giáp với đường giao thông (có lộ giới ≥ 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.
 • Kích thước cạnh tiếp giáp với đường giao thông (có lộ giới < 20 m) tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.
Diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp

Diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp

2.1.3 Diện tích tách thửa đối với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Điều 7 Quyết định 50/2017/QĐ-UBND quy định:

 • Việc tách thửa đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được thực hiện đối với hai trường hợp, tách thành hai hoặc nhiều thửa có cùng mục đích sử dụng đất, hoặc tách thửa đất nông nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo Kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 • Việc tách thửa phải kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư phù hợp do người sử dụng đất tự viết. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất thực hiện dự án ngoài dự án kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo từ 200 m2 trở lên.
 • Đối với dự án kinh doanh xăng dầu:
  • Cửa hàng xăng dầu cấp 1: Diện tích tối thiểu từ 425 mtrở lên.
  • Cửa hàng xăng dầu cấp 2: Diện tích tối thiểu từ 382 mtrở lên.
  • Cửa hàng xăng dầu cấp 3: Diện tích tối thiểu từ 277 mtrở lên.

     Như vậy, diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp được phân loại theo mục đích sử dụng đất và vị trí thửa đất hiện hữu. Do đó, để xác định được diện tích tách thửa đất là bao nhiêu, cần xác định chính xác mục đích sử dụng đất và vị trí khu vực của thửa đất đó.

2.2 Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đồng Tháp

     Khoản 3 Điều 2 Quyết định 50/2017/QĐ-UBND quy định các trường hợp không được tách thửa đất tại Đồng Tháp bao gồm:

 • Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, chỉ giới đường đỏ không đủ điều kiện cấp phép xây dựng;
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền kê biên thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa đất tại Đồng Tháp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai