Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN2 Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần3 Nội dung kiến thức về đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần:3.1  1. Đặc […]

Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.
5 (100%) 1 vote

ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Kiến thức của bạn: 

Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần:

 1. Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần về cổ đông:

     Số lượng tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Thành viên bao gồm:

     – Thành viên thành lập và quản lý công ty: Là tổ chức hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014

     – Thành viên góp vốn: Tổ chức hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài (Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014)

Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

2. Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần về vốn điều lệ:

     Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã bán (tức là tổng giá trị cổ phần các loại cổ đông đăng ký mua và đã thanh toán đủ), được chia thành các phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần.

3. Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần về huy động vốn:

     Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu để huy động (tăng vốn điều lệ) và phát hành trái phiếu để huy động vốn vay (tăng vốn vay).

4. Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần trách nhiệm tài sản:

     Công ty chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ tài sản của công ty. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi cổ phần sở hữu.

5. Tư cách pháp lý:

     Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết liên quan:

     Để được tư vấn chi tiết về đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.