Chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học như thế nào?

Tôi muốn hỏi rằng tôi vào trường mầm non hai năm, đã thi công chức, đợt thi công chức tôi chưa học xong đại học. Chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học [.]

Chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học như thế nào?

Câu hỏi của bạn:

     Tôi muốn hỏi rằng tôi vào trường mầm non hai năm, đã thi công chức, đợt thi công chức tôi chưa học xong đại học, giờ tôi học xong có bằng đại học, thì đến bao giờ được thi, mà chuyển ngạch bao nhiêu năm chuyển ngạch một lần.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức

Nội dung tư vấn về chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học

     1. Chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học như thế nào?

     Khoản 1 Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức quy định điều kiện nâng bậc lương từ trung cấp lên đại học căn cứ vào:

  • Vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức
  • Thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

     Khoản 3 Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức quy định công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
  • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.
  • Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

     Theo quy định pháp luật, công chức muốn nâng bậc lương phải có vị trí làm việc phù hợp với cơ cấu tổ chức của cơ quan và phải tham gia kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

     Như thông tin bạn trình bày, bạn làm việc ở trường mầm non được 2 năm đã thi đỗ công chức nhưng khi thi công chức bạn mới có bằng trung cấp. Hiện nay bạn đã có bằng đại học và muốn được nâng lương theo ngạch đại học. Trong trường hợp của bạn, bạn phải thông qua kỳ thi nâng ngạch ở địa phương bạn. Thời gian tổ chức kỳ thi nâng ngạch do từng địa phương quy định.

Chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học

Chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học

     2. Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch

     Điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức quy định:

     “1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức:

      a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.”

     Khoản 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV hướng dẫn trường hợp được bố trí làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo đúng trình độ chuyên môn của chuyên ngành đã được đào tạo nếu:

  • Trình độ đại học xếp vào ngạch chuyên viên loại A1;
  • Trình độ cao đẳng xếp vào ngạch viên chức loại A0;
  • Trình độ trung cấp thì xếp lương vào ngạch cán sự và tương đương loại B.

     Theo quy định pháp luật tính từ bậc 1, đối với loại A1, A0 thì cứ đủ 36 tháng (không tính năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật) thì được nâng một bậc, đối với loại B thì cứ đủ 24 tháng (không tính năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật) thì được nâng một bậc.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên về chuyển từ ngạch trung cấp sang đại học sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

     Trân trọng./.

     Liên kết tham khảo