Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ởĐánh giá bài viết CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Kiến thức của bạn:   Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở trong Luật Đất đai Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp […]

Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở
Đánh giá bài viết

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Kiến thức của bạn:

  Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở trong Luật Đất đai

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Quy định về đất thương mại dịch vụ

     Đất thương mại dịch vụ thuộc nhóm đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, được quy định tại Điều 153 Luật Đất đai 2013. Bạn tham khảo chế độ sử dụng đất thương mại dịch vụ, bạn tham khảo tại: Chế độ sử dụng đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2. Chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở

     Đất thương mại dịch vụ là đất phi nông nghiệp không phải đất ở nên khi chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở thuộc trường hợp quy định tại Điểm e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép.

chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ

chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ

     Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở:

     Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

     Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất; đối với hộ gia đình, cá nhân thì nộp hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

     Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT).
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết. Sau đó, xác nhận vào Đơn đăng ký, xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (xã) để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp tỉnh (xã).

     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (xã) khi nhận được hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp giấy chứng nhận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

     Bước 3: Cá nhân, hộ gia đình lên nhận giấy chứng nhận theo giấy hẹn.

     Thời gian thực hiện thủ tục là không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ (theo điểm b khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai). Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 30 ngày  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

     Để được tư vấn chi tiết về chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!