Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại theo luật hiện hành

Đối với trường hợp chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại sẽ không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các chi phí phải nộp bao gồm...

CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA SANG ĐẤT TRANG TRẠI

Câu hỏi của bạn về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại: 

    Kính gửi Công ty Luật Toàn Quốc. Hiện tôi đang có nhu cầu chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại để phát triển kinh tế gia đình nhưng chưa rõ thực hiện như thế nào chuyển đổi là bao nhiêu để thực hiện. Vị trí đất chuyển đổi tại thành phố T. Kính nhờ quý Công ty hướng dẫn giúp.

Câu trả lời của Luật sư về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại.

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại

2. Nội dung tư vấn về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại

  Chuyển mục đích sử dụng đất nhận được nhiều sự quan tâm bởi bất động sản là loại tài sản đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân nhưng được Nhà nước kiểm soát và làm đại diện sở hữu. Cụ thể với chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại, với thông tin của bạn cung cấp cũng như áp dụng theo quy định hiện hnfh của pháp luật chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại

Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại

2.1 Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không?

      Căn cứ theo Điều 57 Luật Đất Đai 2013 về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có nhà nước quy định:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

     Bên cạnh đó căn cứ theo Điều 11 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định về đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó Khoản 1 có quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động gồm:

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”

    Ngoài ra theo Khoản 1 Điều 10 Luật Đất Đai 2013 về Phân loại đất có quy định:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thuỷ sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ;

    Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 10 đất trồng lúa thuộc nhóm đất trồng cay hàng năm. Và căn cứ theo các quy định theo pháp luật hiện hành như trên, đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc một trong các trường hợp theo Điều 57 Luật đất đai 2013. Vì vậy nên khi chuyển đất trồng lúa sang đất làm trang trại sẽ không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng cần phải tiến hành đăng ký biến động đất đai theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT.

2.2 Trình tự, thủ tục chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại

    Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất làm trang trại không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

    Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

  • Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, bao gồm:
  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở gọi chung là giấy chứng nhận.
  • Ngoài ra, người sử dụng đất cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu…

    Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

    Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết, xác nhận mục đích sử dụng đất vào giấy chứng nhận, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

    Bước 3: Nhận kết quả

Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại

Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại

2.3 Nội dung tư vấn về các chi phí chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại.

2.2.1 Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại có phải nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất không?

    Theo Điều 57 Luật Đất đai 2013  về các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

    Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định cụ thể đối tượng thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng là người được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau:

Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất

2. Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau:

a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa;

b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;

c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;

d) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

    Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động gồm:

Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

    Như vậycăn cứ theo các căn cứ pháp luật hiện hành, chỉ những trường hợp người dân được Nhà nước cho phép (phải xin phép) chuyển mục đích sử dụng đất mới phải nộp tiền sử dụng theo quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP; chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan Nhà nước là những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng. Do đó trường hợp chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại của gia đình bạn sẽ không phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

2.2.2 Các phí, lệ phí phải nộp khi chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại gồm những gì?

    Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại gia đình bạn phải nộp lệ phí thẩm định hồ sơ và lệ phí về chứng nhận đăng ký biến động đất đai theo quy định trên địa bàn Hà Nội.

    Kết luận: Với vấn về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại, gia đình bạn sẽ không phải xin phép cơ quan nhà nước, không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng phải đăng ký biến động đất đai và nộp cái phí và lệ phí có liên quan bao gồm: lệ phí trước bạ và lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trang trại, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí: 19006500 để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Ngọc Thúy