Tổ chức lại doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Tổ chức lại doanh nghiệp được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP2 Câu hỏi của về tổ chức lại doanh nghiệp3 Câu trả lời về tổ chức lại doanh nghiệp:3.1 1.Đối tượng tổ chức lại Doanh nghiệp:3.1.1 2.Hệ quả pháp lý khi […]

Tổ chức lại doanh nghiệp được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP

Câu hỏi của về tổ chức lại doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp đang hoạt đông, giờ họ muốn tổ chức lại doanh nghiệp thì cần đáp ứng những điều kiện nào về quy định pháp luật.

Câu trả lời về tổ chức lại doanh nghiệp:

Cơ sở pháp lý: 

  • Luật Doanh Nghiệp 2014 

Nội dung tư vấn

1.Đối tượng tổ chức lại Doanh nghiệp:

     Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần có thể được tổ chức lại theo một trong các hình thức: chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập. Ngoài ra, hình thức chuyển đổi doanh nghiệp từ loại hình này sang loại hình khác được áp dụng cả đối với doanh nghiệp tư nhân (ví dụ: chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH).

2.Hệ quả pháp lý khi tổ chức lại doanh nghiệp:

     Doanh nghiệp bị chia, hợp nhất hoặc chuyển đổi sẽ chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm các doanh nghiệp mới được đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, việc tách một doanh nghiệp không làm chấm dứt hoạt động của công ty bị tách.

     Lưu ý các doanh nghiệp, việc sáp nhập dẫn đến doanh nghiệp có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan sẽ bị nghiêm cấm, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác. Trường hợp doanh nghiệp sau khi nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% thì đại điện hợp pháp của doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

 

Tổ chức lại doanh nghiệp

3.Thẩm quyền quyết định tổ chức lại doanh nghiệp:

     Thẩm quyền quyết định việc tổ chức lại doanh nghiệp thuộc về chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hoặc Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

4.Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tổ chức lại doanh nghiệp:

    Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia, hợp nhất hoặc chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp cũ. Ngược lại, đối với hình thức tách hoặc sáp nhập doanh nghiệp, cả doanh nghiệp mới thành lập từ việc tổ chức lại và doanh nghiệp cũ đều có các quyền và nghĩa vụ như nêu trên. Cụ thể:

     4.1. Nghĩa vụ đối với người lao động:

     Theo quy định của Bộ luật Lao động, trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định. Trường hợp bắt buộc phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định.

     4.2. Nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý thuế:

     Khi thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định tổ chức lại của cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

     Trường hợp có số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về Tổ chức lại doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  Xin chân thành cảm ơn./