Chủ tịch UBND có được ủy quyền ký quyết định thu hồi đất không?

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT KHÔNG Câu hỏi của bạn:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Trường hợp Chủ tịch UBND thay mặt UBND ký quyết định thu hồi đất thì có được ủy quyền ký quyết định thu hồi đất không? Tôi xin […]

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT KHÔNG

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Trường hợp Chủ tịch UBND thay mặt UBND ký quyết định thu hồi đất thì có được ủy quyền ký quyết định thu hồi đất không? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

   1. Thẩm quyền thu hồi đất

    Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3) Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

     Như vậy, thẩm quyền thu hồi đất thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tương ứng với từng trường hợp cụ thể.

    2. Chủ tịch UBND có được ủy quyền ký quyết định thu hồi đất không?

     Căn cứ quy định trên của pháp luật, thẩm quyền thu hồi đất thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện, Chủ tịch UBND thay mặt UBND ký các quyết định về việc thu hồi đất.

     Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được quy định tại Điều 22 và Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể khoản 7 Điều 22 và khoản 6 Điều 29 có quy định như sau:    

“Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

….

7. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạ trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;”

“Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

….

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;”

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, Chủ tịch UBND có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của mình.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về vấn đề có được ủy quyền ký quyết định thu hồi đất không? Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: