Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện...Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo luật đất đai 2013..căn cứ xây dựng quy hoạch kế hoạch

QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Luật đất đai 2013 quy định về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau:

Căn cứ pháp lý:

     Trên nguyên tắc quy định của luật, người sử dụng đất, cơ quan quản lý về đất đai phải thực hiện việc sử dụng, quản lý theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và có hiệu lực thi hành. Do đó, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được lập, công bố, thực hiện theo quy trình luật định. Đặc biệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là bản quy hoạch kế hoạch chi tiết nhất, phù hợp với từng đơn vị hành chính cấp huyện. Điều 40 luật đất đai, khoản 3 điều 7 nghị định 43/2014/NĐ- CP và khoản 8 điều 2 nghị định 01/2017/NĐ- CP quy định chi tiết nội dung này.

1. Căn cứ lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

1.1 Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

 • Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện;
 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, của cấp xã;
 • Định mức sử dụng đất;
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

1.2 Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

 • Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
 • Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;
 • Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp;
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

2. Nội dung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

2.1 Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Định hướng sử dụng đất 10 năm;
 • Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;
 • Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
 • Xác định diện tích các loại đất đã xác định tại điểm b khoản này đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
 • Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
 • Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

2.2 Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

 • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;
 • Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch;
 • Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
 • Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;
 • Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
 • Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
 • Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2.3 Trường hợp đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

     => thì không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

2.4. Trong trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

     => thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.

     Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.