Chế độ người lao động thuộc đối tượng cách ly Dịch Covid-19

Chế độ người lao động thuộc đối tượng cách ly Dịch Covid-19 . Mức lương người lao động được hưởng được quy định như thế nào theo quy định

NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG CÁCH LY DỊCH COVID-19

Câu hỏi của bạn về người lao động thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi đợt dịch Covid-19 vừa qua tôi thuộc đối tượng F1 nên phải cách ly và không được đi làm tại công ty. Vậy cho tôi hỏi trong thời gian cách ly đấy tôi có được hưởng lương không? Nếu có thì tôi được hưởng bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về người lao động thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về người lao động thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về người lao động thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về người lao động thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19

2. Nội dung tư vấn về người lao động thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19

     Bạn đang muốn biết bạn là người người lao động thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19 thì có được hưởng lương trong thời gian bị cách ly hay không và được hưởng bao nhiêu. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Chế độ Người lao động thuộc đối tượng bị cách ly được hưởng 

     Theo quy định tại mục 2 Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL:

2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động

      Như vậy, đối với trường hợp của bạn do thuộc đối tượng phải cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nên không thể làm việc tại doanh nghiệp được. Vì vậy người lao động vẫn được hưởng lương ngừng việc trong thời gian thực hiện việc cách ly này.

người lao động thuộc đối tượng cách li dịch Covid-19

2.2. Mức lương được hưởng trong thời gian cách ly

     Theo quy định tại khoản 3 điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 98. Tiền lương ngừng việc Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

      Như vậy trong khoảng thời gian bạn cách ly thì tiền lương sẽ do hai bên thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên mức thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại khu vực công ty có trụ sở chính.

   KẾT LUẬN: Đối với trường hợp của bạn là đối tượng phải cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đợt dịch Covid-19. Như vậy bạn sẽ được hưởng lương ngừng việc trong khoảng thời gian cách ly này. Mức lương ngừng việc do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận. Tuy nhiên không được thấp hơn lương tối thiểu vùng Chính phủ quy định.

 Bài viết tham khảo:  

        Để được tư vấn chi tiết về Người lao động thuộc đối tượng cách ly Dịch Covid-19, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương