Chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái như thế nào?

Chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái như thế nào?5 (100%) 2 votes Xem mục lục của bài viết1 Chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái2 Nội dung tư vấn về chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái2.1      1. Quy định của pháp luật về […]

Chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái như thế nào?
5 (100%) 2 votes

Chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái

Câu hỏi của bạn: 

     Tôi là một công chức làm kế toán tại 1 trường tiểu học. Tôi có quyết định nhận biệt phái lên phòng giáo dục và đào tạo trong thời gian 3 năm. Tổng hệ số lương và các khoản phụ cấp hiện đang hưởng dưới trường gồm: hệ số lương, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm. Sau khi lên phòng làm việc tôi vẫn hưởng lương dưới trường nhưng có tiếp tục được hưởng các khoản phụ cấp như ở dưới trường không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái

     1. Quy định của pháp luật về biệt phái công chức

     Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

     Theo Điều 53 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định bề biệt phái công chức như sau:

     ” 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

     2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

     3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

     4. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

     5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.

     6. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái

chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái

     2. Chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái theo quy định hiện nay

     Căn cứ vào Điều 39 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái như sau:

     ” 1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển. 

     2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng. 

     3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển. 

     4. Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.” 

     Như vậy, nếu bạn được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức đã giữ thì bạn phải chuyển ngạch kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển. Nếu chức vụ bạn hiện giữ trên phòng giáo dục và đào tạo có phụ cấp thấp hơn phụ cấp chức vụ bạn đã giữ tại trường tiểu học cũ thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đã hưởng trong thời gian luân chuyển. Còn phụ cấp khu vực và phụ cấp trách nhiệm sẽ được trả theo quy định tại nơi bạn đang công tác.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về chế độ công chức được hưởng khi đi biệt phái, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.