Tiền lương đối với công chức đi biệt phái

Vote TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ĐI BIỆT PHÁI Kiến thức của bạn:     Tôi là một công chức nhà nước được biệt phái đi một đơn vị khác làm việc trong một thời gian là 2 năm. Vậy cho tôi hỏi cấp bậc, tiền lương đối với công chức đi biệt phái […]

TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ĐI BIỆT PHÁI

Kiến thức của bạn:

    Tôi là một công chức nhà nước được biệt phái đi một đơn vị khác làm việc trong một thời gian là 2 năm. Vậy cho tôi hỏi cấp bậc, tiền lương đối với công chức đi biệt phái có thay đổi gì không, hay sang một đơn vị khác tiền lương sẽ theo quy định bên đơn vị đó.

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

      Thứ nhất cần làm rõ khái niệm biệt phái căn cứ theo khoản 12 điều 7 Luật cán bộ công chức 2008:

    “Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.”

   Việc công chức được cử đi biệt phái phải đảm bảo theo điều 53 Luật cán bộ công chức:

tien-luong-doi-voi-cong-chuc-di-biet-phai-2

   Điều 53. Biệt phái công chức

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

4. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.

6. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

    Vậy khi đơn vị cơ quan bên bạn muốn cử bạn đi đến làm ở đơn vị cơ quan khác thì phải đảm bảo về thời hạn, trách nhiệm nhiệm vụ. 

    Thứ hai, trường hợp của bạn, bạn muốn hỏi về vấn đề cấp bậc, tiền lương đối với công chức đi biệt phái có thay đổi gì không? Thì căn cứ theo điều 39 Nghị định 24/2010 quy định:

    Điều 39. Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

4. Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.”

    Vậy nếu bạn được chuyển đến đơn vị cơ quan khác mà vị trí công tác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì bạn phải chuyển ngạch và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động luân chuyển.

    Nếu như bạn được chuyển được đơn vị cơ quan khác mà vị trí công tác đó phụ cấp chức vụ thấp hơn chức vụ hiện tại thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian luân chuyển hoặc trong thời gian 6 tháng nếu bạn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Vậy cấp bậc, tiền lương khi bạn được cử đi biệt phái ở cơ quan đơn vị khác thời gian đó tiền lương sẽ theo cấp bậc chức vụ bạn đảm nhiệm tại cơ quan đơn vị đó.

    Và khi hết thời hạn biệt phái bạn về lại đơn vị cũ thì tiền lương, chức vụ, cấp bậc sẽ vẫn giữ như cũ.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Tiền lương đối với công chức đi biệt phái, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.