Chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai năm 2020

Người sử dụng lao động có được chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai không và điều kiện đáp ứng để hưởng chế độ thai sản như thế nào

Chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai

Câu hỏi của bạn về chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai 

      Em đang làm việc tại công ty A. 20/10 công ty tuyên bố giảm lao động cho em và mọi người nghỉ việc. Em đang mang thai (dự sinh 22/1/2020). Xin cho em hỏi nếu công ty cho em và những thai sản nghỉ việc có vi phạm pháp luật không? Em làm việc tính đến thời gian chấm dứt (10/2019) là 2 năm 8 tháng, em có đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thai sản hay không? Xin cảm ơn ạ!

Câu trả lời của bạn về chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai, chúng tôi xin đưa ra chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai.

1. Cơ sở pháp lý về chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai

2. Nội dung tư vấn về chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai

     Theo yêu cầu tư vấn bạn muốn biết bạn đang mang thai nhưng bị công ty cắt giảm lao động thì có trái quy định của pháp luật không. Và bạn dự sinh ngày 22/1/2020, tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng 20/10/2019 là 2 năm 8 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không. Đối với yêu cầu tư vấn này chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Quy định về chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động

     Theo quy định tại khoản 10, Điều 36 của Bộ luật lao động về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định :

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

     Theo quy định tại nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Hướng dẫn về như thế nào là thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Điều 13. Thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế

1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;

c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

2. Lý do kinh tế tại Khoản 2 Điều 44 của Bộ luật Lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

b) Thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm, phải cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên thì người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật”.

     Như vậynếu Công ty của bạn cắt giảm nhân sự vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ, lý do kinh tế thỏa mãn các điều kiện trên thì việc công ty cho bạn nghỉ việc là hợp pháp và công ty chỉ phải thanh toán các khoản tiền nợ lương những ngày làm việc cho bạn, thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động. Còn nếu công ty cắt giảm lao động do bạn mang thai hoặc những trường hợp khoản 3 điều 155 bộ luật lao động 2012 thì không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy bạn cần xác định xem công ty cắt giảm lao động với lý do gì. 

Chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai

2.2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:      

   

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     Như vậy, trong trường hợp bạn đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 10/2019 là 2 năm 8 tháng và dự sinh vào tháng 1 năm 2020. Nếu thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội là liên lục thì tính từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 bạn đã đóng được 10 tháng. Như vậy thì bạn đã đáp ứng được điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Cụ thể là bạn đã đóng đủ 10 tháng từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019 trong thời gian 12 tháng từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019. Vì vậy bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành. 

     KẾT LUẬN: Bạn đang mang thai và công ty đang cắt giảm lao động thì bạn cầm xem lý do cắt giảm là gì. Nếu cắt giảm lao động do thay đổi cơ cấu công nghệ, thay đổi kinh tế thì công ty bạn chấm dứt đúng quy định của pháp luật còn nếu cắt giảm do đang mang thai thì công ty bạn đang thực hiện trái quy định của pháp luật. Nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

 Một số bài viết tham khảo: 

    Để được tư vấn chi tiết về Chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thaiquý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                           Chuyên viên: Hoài Thương