Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định theo quy định pháp luật

Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 XÁC ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ỔN ĐỊNH2 Nội dung tư vấn xác định việc sử dụng đất ổn định:2.1 1. Ý nghĩa của việc xác định việc sử dụng đất […]

Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

XÁC ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ỔN ĐỊNH

Kiến thức của bạn:

     Xin luật sư cho tôi biết cách xác định việc sử dụng đất ổn định là như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn xác định việc sử dụng đất ổn định:

1. Ý nghĩa của việc xác định việc sử dụng đất ổn định

     Theo Điều 197 Bộ luật dân sự 2015 thì Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người dân thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất; người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan thì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đảm bảo được các điều kiện sau:

 • Phù hợp với quy hoạch đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
 • Có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất.
 • Thời gian sử dụng đất ổn định, lâu dài.
 • Không bị tranh chấp.

     Như vậy, xác định việc sử dụng đất ổn định có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức… cũng như nghĩa vụ của họ.

Xác định việc sử dụng đất ổn định

Xác định việc sử dụng đất ổn định

2. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

2.1. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì: Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2.2. Thời điểm bắt đầu xác định việc sử dụng đất ổn định

     Thời điểm xác định việc sử dụng đất ổn định được quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây: 

 • Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;
 • Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;
 • Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;
 • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;
 • Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;
 • Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;
 • Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;
 • Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;
 • Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký. 
2.3. Trường hợp đặc biệt về xác định việc sử dụng đất ổn định

     Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất. 

     Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về xác định việc sử dụng đất ổn định, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.