Cách xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Cách xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VÀ LOẠI ĐẤT TẠI NGHỆ AN Kiến thức của bạn: Cách xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An để bồi thường khi […]

Cách xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VÀ LOẠI ĐẤT TẠI NGHỆ AN

Kiến thức của bạn:

Cách xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An:

     Điều 5 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND quy định cách xác định diện tích và loại đất tại Nghệ An để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Trường hợp Nhà nước thu hồi toàn bộ thửa đất ở có vườn, ao

a) Trường hợp thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận)trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được xác định theo giấy chứng nhận.

Trường hợp phải xác định lại diện tích đất ở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: Hạn mức đất ở khi xác định lại được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh về việc xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được xác định theo giấy chứng nhận.

c) Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận thì được xác định theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai và Quy định của UBND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại thời điểm thực hiện thu hồi đất.

xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An

xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An

2. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất ở có vườn, ao.

a) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận:

  • Nếu diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi lớn hơn hoặc bằng hạn mức công nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất thì diện tích đất bị thu hồi được xác định là đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở);
  • Nếu diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn hạn mức công nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất thì diện tích các loại đất bị thu hồi như sau: Diện tích được bồi thường đất ở = diện tích hạn mức công nhận đất ở theo quy định của UBND tỉnh trừ (-) diện tích còn lại của thửa đất. Phần diện tích còn lại sau khi trừ đi diện tích đất ở được xác định là đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở).

     Nếu trên diện tích thu hồi đất có các công trình được xác định là đất ở, nếu thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đất ở thì tại phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất phải thể hiện các khoản nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đất vườn, ao sang đất ở) để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hoặc thực hiện việc chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở (trừ lùi diện tích đất ở) nhưng diện tích đất ở còn lại không được nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương được UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

b) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở, đất vườn, ao được xác định theo giấy chứng nhận; trong đó:

  • Diện tích đất Nhà nước thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng diện tích đất vườn, ao ghi trên giấy chứng nhận thì diện tích đất bị thu hồi được xác định là đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở);
  • Diện tích đất Nhà nước thu hồi lớn hơn diện tích đất vườn, ao ghi trên giấy chứng nhận thì diện tích các loại đất bị thu hồi như sau: Diện tích đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở) được xác định theo giấy tờ. Diện tích đất ở = Diện tích thu hồi đất – diện tích đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong thửa đất ở).

     Nếu trên diện tích thu hồi đất có các công trình xác định là đất ở, nếu thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đất ở thì tại phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất phải thể hiện các khoản nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đất vườn, ao sang đất ở) để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hoặc thực hiện việc chỉnh lý biến động giấy chứng nhận đối với diện tích đất ở (trừ lùi diện tích đất ở) nhưng diện tích đất ở còn lại không được nhỏ hơn hạn mức giao đất ở của địa phương được UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cách xác định diện tích đất và loại đất tại Nghệ An để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.