Cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Có những phương thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng nào có thể lựa chọn

CÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Câu hỏi của bạn về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

      Chào Luật sư, Luật sư cho tôi cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Căn cứ pháp lý về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2. Nội dung tư vấn về cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Theo yêu cầu của bạn, bạn đang muốn biết cách hưởng bảo hiểm thất ngiệp. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

      Nếu bạn đáp ứng các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật thì bạn cần thực hiện các bước sau:

– Đầu tiên: Bạn cần lưu ý trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu bạn chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quyết định nghỉ việc; Sổ bảo hiểm xã hội; Chứng minh nhân dân; ảnh 3×4 cho Trung tâm dịch vụ việc làm  tại địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– Thứ hai: Thời hạn giải quyết hồ sơ:

  •  Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, bạn chưa tìm được việc làm thì trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  •  Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho bạn.
  •  Trường hợp bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  •  Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

– Thứ 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

  •  Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho bạn kèm theo thẻ bảo hiểm y tế
  •  Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn. Từ tháng thứ 2 bạn cần đến khai báo tìm kiếm việc làm theo ngày hẹn ghi trong phụ lục thông tin về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng để tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn làm theo các bước trên để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2.2. Cách lấy bảo hiểm thất nghiệp hiện nay

      Bạn có thể lựa chọn một trong những phương thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp sau đây:

  • Nhận tiền trực tiếp
  • Nhận tiền qua bưu điện
  • Nhận tiền qua thẻ ngân hàng

      Như vậy khi làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn có thể đăng ký nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thông qua những phương thức trên. Khi đăng ký phương thức nhận tiền trên thì sau khi bạn đi khai báo tìm kiếm việc làm hàng tháng bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp.

      KẾT LUẬN: Sau khi bạn nghỉ việc bạn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng đến trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Và khi làm hồ sơ bạn có thể lựa chọn một trong những phương thức nhận tiền phù hợp.

       Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về cách hưởng trợ cấp thất nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương