Quy định về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi2 Câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi:3 Câu trả lời về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ […]

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi
5 (100%) 1 vote

Bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi:

     Xin chào Luật Toàn Quốc. Cho xin hỏi trường hợp nghỉ hưu trước tuổi (theo chế độ 108) có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không. Tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi như sau:

1. Cơ sở pháp lý về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi

2. Nội dung tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể ở đây, bạn muốn biết nếu như bạn về hưu trước tuổi theo dạng tinh giản biên chế, bạn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không. Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm trả lời như sau:

2.1. Chính sách về hưu trước tuổi

     Căn cứ theo điều 8 nghị định 108/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, người được về hưu trước tuổi khi đáp ứng những điều kiện sau:

“1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.”

     Như vậy, nếu bạn đáp ứng về tuổi đời, cũng như về số năm tham gia BHXH tối thiểu và nằm trong danh sách tinh giản biên chế của đơn vị, bạn sẽ được hưởng chế độ về hưu trước tuổi.

Bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi

2.2. Về hưu trước tuổi có được bảo hiểm thất nghiệp

     Khoản 1 điều 49 Luật Việc làm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có ghi nhận rõ:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

…”

     Như vậy luật đã quy định rõ nếu như người lao động đang được hưởng lương hưu hàng tháng, họ sẽ không thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nữa. Đối với trường hợp của bạn, thời điểm hưởng lương hưu của bạn là thời điểm đủ điều kiện được ghi tại quyết định nghỉ việc của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức theo đề án tinh giản biên chế đã được phê duyệt. Do đó, nếu hiện tại bạn đã làm thủ tục hưu trí và đã có quyết định hưởng lương hưu, bạn sẽ được coi là người đang hưởng lương hưu, vì thế sẽ không còn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

     Ngược lại, nếu ở thời điểm hiện tại, bạn mới chỉ nghỉ việc và đang chờ đến ngày đủ điều kiện để làm chế độ hưu trí, do bạn vẫn chưa được hưởng lương hưu nên bạn sẽ vẫn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

     Kết luận: Nếu bạn đã có quyết định hưởng hưu trí hàng tháng và nhận được tiền lương hưu, bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ngược lại, nếu như bạn vẫn đang nghỉ việc và chờ đến ngày đủ điều kiện để làm chế độ hưu trí, bạn sẽ vẫn được coi là đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Bảo hiểm thất nghiệp cho người nghỉ hưu trước tuổi, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Ngọc Linh