Có được hưởng chế độ hưu trí khi đã hưởng chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế

Có được hưởng chế độ hưu trí khi đã hưởng chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế: Chính sách thôi việc ngay và hưu trí là hai chế độ khác nhau,do đó...

CHÍNH SÁCH THÔI VIỆC KHI TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Câu hỏi của bạn:     

     Tôi sinh năm 1970 là viên chức sự nghiệp tham gia công tác từ tháng 10 năm 1995 liên tục đến nay được cơ quan thông báo tinh giản biên chế từ năm 2019 theo chế độ thôi việc ngay ngoài trợ cấp 3 tháng tìm việc làm.1.5 tháng cho mỗi năm đóng bhxh theo quy định, tôi muốn hỏi khi tôi được 60 tuổi có tiếp tục lãnh lương hưu hay không, hay hưởng bhxh một lần, cách tính hưởng trợ cấp thôi việc ngay nhờ tư vấn giúp xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế

1. Quy định chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế

Quy định về chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định như sau:

” Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.”

     Về nguyên tắc, đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108 này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, sẽ đủ điều kiện chế độ hưu trí khi bị tinh giản biên chế.

     Trường hợp của anh, đến năm 2019 anh nghĩ việc; tức lúc đó anh được 49 tuổi do đó anh chưa đủ điều kiện chế độ hưu trí khi bị tinh giản biên chế và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi do vậy, anh sẽ nhận được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội…

2. Cách tính hưởng trợ cấp thôi việc ngay

     Điều 12 Nghị định số 108/NĐ-CP quy định về cách tính trợ cấp như sau: 

“1. Tiền lương tháng quy định tại Nghị định này được tính bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại Điều 8 Điểm b Khoản 1 Điều 9, các Điểm b Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.”

     Trường hợp của anh được hưởng trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính trên cơ sở như sau:

  • Tiền lương theo ngạch, bậc; chức danh nghề nghiệp cộng thêm các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên (nếu có)…
  • Trường hợp anh tham gia BHXH liên tục từ năm 1995 và tính đến năm 2019 nghỉ việc thì anh đã đóng hơn 20 năm BHXH thì khi đó anh sẽ lấy số năm anh công tác có đóng BHXH nhân với số bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 60 tháng cuối trước khi anh nghỉ việc và nhân với 1.5
CHÍNH SÁCH THÔI VIỆC KHI TINH GIẢN BIÊN CHẾ

CHÍNH SÁCH THÔI VIỆC KHI TINH GIẢN BIÊN CHẾ

3. Có được hưởng chế độ hưu trí khi đã hưởng chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế?

     Chế độ hưởng trợ cấp thôi việc ngay và hưởng chế độ hưu trí là hai chế độ khác nhau. Do đó, nếu đến năm anh 60 tuổi và tính đến năm 2019 anh đóng được khoảng 24 năm BHXH bắt buộc thì anh vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

     Có được hưởng chế độ hưu trí khi đã hưởng chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế không, ta xét điều kiện hưởng chế độ hưu trí về cơ bản như sau: 

     Điều kiện hưởng chế độ hưu trí về cơ bản như sau: ( Điều 54 Luật BHXH 2014 )

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;”

     Như vậy, nếu đến năm 60 tuổi bạn vẫn được hưởng chế độ hưu trí bình thường nếu đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung có được hưởng chế độ hưu trí khi đã hưởng chính sách thôi việc khi tinh giản biên chế quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./