Các trường hợp được miễn giảm, thủ tục miễn giảm và mức miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

Các trường hợp được miễn giảm, thủ tục miễn giảm và mức miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ caoĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO2 Câu hỏi về vấn đề miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ […]

Các trường hợp được miễn giảm, thủ tục miễn giảm và mức miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao
Đánh giá bài viết

MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO

Câu hỏi về vấn đề miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao:

Các trường hợp được miễn giảm, thủ tục miễn giảm và mức miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

Câu trả lời về vấn đề miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu công nghệ cao:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu công nghệ cao:

2.1 Trường hợp được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê

     Được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2017/NĐ-CP, bao gồm các trường hợp:

 • Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt.
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập.
 • Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.
 • Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu công nghệ cao theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao).

2.2 Mức ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp

     Khoản 3 Điều 14 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định mức ưu đãi miễn giảm đối với các trường hợp không thuộc trường hợp được miễn giảm toàn bộ như sau:

 • Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh).
 • Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản:
  • 15 năm đối với dự án đầu tư không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư đầu tư; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao.
  • 19 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê đất sản xuất kinh doanh tạm ngừng dự án đầu tư do bất khả kháng thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

     Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

2.3 Trình tự, thủ tục miễn giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

2.3.1 Hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất

Bao gồm:

 • Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính);
 • Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao);
 • Biên bản xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao đối với trường hợp đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản sao);
2.3.2 Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

     Người sử dụng đất thuê đất trong Khu công nghệ cao thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban quản lý Khu công nghệ cao trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định

     Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, Ban quản lý Khu công nghệ cao xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Thời điểm miễn tiền thuê đất tính từ ngày có quyết định cho thuê đất.

     Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu công nghệ cao quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.