Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXHĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH2 Câu hỏi của bạn về quy định về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH3 Câu trả lời của luật sư về quy định về các hình thức đào tạo […]

Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH
Đánh giá bài viết

Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

Câu hỏi của bạn về quy định về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

Câu trả lời của luật sư về quy định về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH như sau:


1. Cơ sở pháp lý về quy định về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

2. Nội dung tư vấn về quy định về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

     Chúng tôi nhận được câu hỏi của bạn về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH mà các trường đào tạo nghiệp vụ BHXH, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam có thể lựa chọn.

     2.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo ngành BHXH

     Điều 21 Quyết định 133/QĐ-BHXH về quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH quy định về việc xây dựng kế hoạch đào tạo ngành BHXH như sau:

     Thứ nhất: BHXH các tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm tiếp theo của đơn vị gửi Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 15/9 hàng năm.

     Thứ hai: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị và xây dựng kế hoạch tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành năm tiếp theo theo lĩnh vực đơn vị phụ trách gửi Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 15/9 hàng năm để tổng hợp, thẩm định trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

     Thứ ba: Số người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có thời gian từ 01 năm trở lên trong cùng một thời điểm không được vượt 8% tổng số công chức, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị (tính theo đơn vị BHXH cấp tỉnh, cấp Ban và tương đương).

     Thứ tư: Ban Tổ chức cán bộ chủ trì hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch; Ban Chi chủ trì hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

     2.2 Các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH

     Điều 22 Quyết định 133/QĐ-BHXH về quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH quy định về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH như sau:

     Thứ nhất: Các hình thức cơ bản tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức là tập trung, bán tập trung, tập huấn và bồi dưỡng ngắn hạn.

     Thứ hai: Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp đối với từng đối tượng công chức, viên chức đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

     Thứ ba: Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức là phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học; tăng cường hoạt động đối thoại, trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.

      Thứ tư:Công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Quy chế này đều phải được kiểm tra kết quả học tập. Việc kiểm tra kết quả học tập do các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Có thể áp dụng hình thức kiểm tra phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: kiểm tra viết, vấn đáp, trắc nghiệm, và các hình thức khác theo quy định.

      Như vậy, có 4 hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành BHXH bao gồm: đào tạo tập trung; bán tập trung; tập huấn và bồi dưỡng ngắn hạn. Các trường đào tạo nghiệp vụ BHXH lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về các hình thức đào tạo công chức ngành BHXH, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung