Bồi thường về đất tại Đà Nẵng trong trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

Bồi thường về đất tại Đà Nẵng trong trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đối với những người đang đồng quyền sử dụng đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG Kiến thức của bạn: Bồi thường về đất tại Đà Nẵng trong […]

Bồi thường về đất tại Đà Nẵng trong trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường về đất tại Đà Nẵng trong trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Bồi thường về đất tại Đà Nẵng cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

     Điều 11 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định việc bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

  • Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.
  • Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Bồi thường về đất tại Đà Nẵng

Bồi thường về đất tại Đà Nẵng

2. Bồi thường về đất tại Đà Nẵng đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

     Điều 12 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định việc bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất như sau:

     Việc bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, như sau:

2.1 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo diện tích đất thuộc quyền sử dụng; nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì bồi thường chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất.

2.2 Việc phân chia tiền bồi thường về đất cho các đối tượng đồng quyền sử dụng quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo diện tích đất thuộc quyền sử dụng căn cứ theo các giấy tờ chứng minh;
  • Trường hợp không thỏa thuận được số tiền bồi thường sẽ chuyển vào kho bạc Nhà nước. Khi có thỏa thuận phân chia hoặc Tòa án có quyết định giải quyết thì trả theo thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường về đất tại Đà Nẵng trong trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.