Bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ TẠI TUYÊN QUANG Kiến thức của bạn: Bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: […]

Bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ TẠI TUYÊN QUANG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang:

     Điều 6 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác định bằng 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với công trình bị thiệt hại do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trừ đi giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang

Bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trong đó:

  • Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành được áp dụng theo đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.
  • Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng: Căn cứ vào giấy tờ chứng minh thời điểm xây dựng của chủ sở hữu (Giấy phép xây dựng, văn bản đồng ý cho phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền, Biên lai nộp thuế xây dựng…). Trường hợp không có giấy tờ chứng minh thời điểm xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thời điểm xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến của khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) nơi có đất bị thu hồi.
  • Thời gian khấu hao áp dụng làm căn cứ xác định giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đối với nhà, công trình xây dựng không áp dụng được đơn giá xây dựng cơ bản theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh do không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường thiệt hại về nhà tại Tuyên Quang khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.