Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất5 (100%) 1 vote CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI BẠC LIÊU Kiến thức của bạn: Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: […]

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất
5 (100%) 1 vote

CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI BẠC LIÊU

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu:

     Điều 12 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề bồi thường chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Khi nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển lắp đặt; mức bồi thường cụ thể như sau:

  • Di chuyển trong phạm vi huyện, thành phố Bạc Liêu: 5.000.000 đồng/hộ.
  • Di chuyển ngoài huyện, thành phố Bạc Liêu nhưng trong tỉnh: 6.000.000 đồng/hộ.
  • Di chuyển ngoài tỉnh và phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú mới ngoài tỉnh: 7.000.000 đồng/hộ.
chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu

chi phí di chuyển tài sản tại Bạc Liêu

2. Trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt; mức bồi thường tính theo mức độ thiệt hại thực tế của thiết bị đó nhưng tối đa không quá 100% giá trị thiết bị mua mới của thiết bị đó tại thời điểm bị thiệt hại.

     Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu hồi đất lập dự toán chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hoặc thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán gửi cơ quan chuyên môn về quản lý nhà nước (cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án) kiểm tra, thẩm định để tổng hợp đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Chi phí thuê tư vấn được tính chung vào chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về thu hồi đất nông nghiệp cho doanh nghiệp thuê, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.