Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI THÁI NGUYÊN2 Nội dung kiến thức về mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất […]

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI THÁI NGUYÊN

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên:

1. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất không có hồ sơ chứng từ chứng minh

     Được quy định tại Điều 3 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

     Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có hồ sơ, chứng từ chứng minh quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất(sau đây gọi là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT), được thực hiện như sau:

  • Đối với đất nông nghiệp: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính bằng 30% mức bồi thường đất nông nghiệp theo giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi.
  • Đối với đất phi nông nghiệp: Bồi thường chi phí đầu tư vào đấtcòn lại được tính bằng mức bồi thường đất nông nghiệp trồng cây lâu năm vị trí 1 theo giá trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi.
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên

2. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

     Được quy định tại Điều 7 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

     Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

     Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhưng được miễn tiền thuê đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng thì được bồi thường về đất, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP .

Bài viết tham khảo:

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Thái Nguyên khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.