Yêu cầu và quy trình bảo hành công trình xây dựng

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng do mình thi công. Thời gian bảo hành được xác định theo loại

BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Quy định về yêu cầu và quy trình bảo hành công trình xây dựng. Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về bảo hành công trình xây dựng về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bảo hành công trình xây dựng như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Bảo hành công trình xây dựng là gì?

     Theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình xây dựng.

2. Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng

     Điều 125 Luật xây dựng 2014 và điều 35 nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định một số yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng như sau:

     – Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi công. Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình, thiết bị công nghệ có trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình cung cấp.

     – Nội dung bảo hành công trình gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra.

     – Thời gian bảo hành công trình, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo loại, cấp công trình xây dựng và quy định của nhà sản xuất hoặc hợp đồng cung cấp thiết bị. Thời gian bảo hành hạng mục công trình được tính kể từ khi nghiệm thu, cụ thể như sau:

  • Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I;
  • Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại;
  • Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở.

     – Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận trước khi được nghiệm thu.

     – Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng về:

  • Thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;
  • Mức tiền bảo hành;
  • Việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Bảo hành công trình xây dựng

3. Quy trình bảo hành công trình xây dựng

     Việc thực hiện bảo hành công trình xây dựng được quy định tại điều 36 nghị định 46/2015/NĐ-CP như sau:     

     Bước 1. Trong thời gian bảo hành, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành.

     Bước 2. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị

  • Thực hiện bảo hành phân công việc và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành. Có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng;
  • Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành.

     Bước 3. Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu và xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng khi kết thúc thời gian bảo hành. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham gia xác nhận hoàn thành bảo hành công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về bảo hành công trình xây dựng:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về bảo hành công trình xây dựng mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.