Xử phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở theo quy định pháp luật

Xử phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở được quy định tại Điều 54 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, cụ thể mức xử phạt như sau:

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Kiến thức của bạn:

     Xử phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nội dung kiến thức về xử phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở:

     Căn cứ quy định tại Điều 54 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, với các hành vi vi phạm quy định về phát triển nhà ở sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền đối với từng hành vi cụ thể, ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau:

1. Mức xử phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở

Thứ nhất, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại Khoản 1 như sau:

  • Không công khai các thông tin về dự án nhà ở hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác các thông tin về dự án nhà ở đang triển khai thực hiện theo quy định;
  • Không báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
  • Phân hạng nhà chung cư không đúng quy định.

Thứ hai, phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi quy định tại Khoản 2 như sau:

  • Không dành quỹ đất hoặc dành không đủ diện tích đất trong dự án phát triển nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định;
  • Không đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo dự án đã được phê duyệt;
  • Triển khai dự án chậm tiến độ đã được phê duyệt.

 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả khi xử phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở

     Ngoài việc bị xử phạt bằng tiền theo mức xử phạt như trên, người thực hiện các hành vi vi phạm quy định về phát triển nhà ở còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 3 Điều 54 như sau:

  • Buộc công khai các thông tin theo quy định đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1: “Không công khai các thông tin về dự án nhà ở hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác các thông tin về dự án nhà ở đang triển khai thực hiện theo quy định;”
  • Buộc dành quỹ đất theo quy định để xây dựng nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2: “Không dành quỹ đất hoặc dành không đủ diện tích đất trong dự án phát triển nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định;”

     Trên đây là quy định của pháp luật về xử phạt xử phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn!

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: