Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa khi Nhà nước thu hồi đất

Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa khi Nhà nước thu hồi đất5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI KHÁNH HÒA2 Câu hỏi của bạn về xác định chi phí đầu tư vào đất còn […]

Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa khi Nhà nước thu hồi đất
5 (100%) 1 vote

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI TẠI KHÁNH HÒA

Câu hỏi của bạn về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa:

     Thưa Luật sư tôi có câu hỏi về vấn đề sau: Xác định chi phí đầu tư còn lại vào đất tại Khánh Hòa khi Nhà nước thu hồi đất như thế nào theo quy định hiện hành?

Câu trả lời của Luật sư về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa như sau:

1. Căn cứ pháp lý về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa

2. Nội dung tư vấn về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa

     Xác định chi phí đầu tư còn lại vào đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại điều 3 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND như sau:

     1. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ chứng từ thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đề nghị người bị thu hồi đất tự kê khai các nội dung đã thực hiện đầu tư vào đất như: Các hạng mục, khối lượng và chi phí đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ; thời điểm đầu tư, thời gian đã sử dụng và thời gian sử dụng còn lại gửi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

      2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm  phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi (hoặc cơ quan có liên quan) xác minh các nội dung của bản kê khai tại Khoản 1 Điều này; trên cơ sở đó áp dụng công thức tính quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP để tính toán chi phí đầu tư vào đất còn lại theo khối lượng kê khai nhân đơn giá quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và trình thẩm định cùng phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư; trường hợp chưa có đơn giá quy định để áp dụng, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xác định đơn giá để tính chi phí đầu tư vào đất còn lại theo các quy định hiện hành.

Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa

Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa

     3. Trường hợp không thể xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Khoản 2 Điều này, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thuê tư vấn lập thiết kế dự toán chi phí đầu tư vào đất tại thời điểm thu hồi đất áp dụng công thức tính quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tính toán chi phí đầu tư vào đất còn lại.

     4. Trường hợp người bị thu hồi đất không kê khai các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này theo đề nghị của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì không bồi thường.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại tại Khánh Hòa quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.