Vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không?

Xin luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp này với ạ. Tôi không tham gia bảo hiểm xã hội nhưng Vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không [...]

Vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không?

Câu hỏi của bạn:

     Xin luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp này với ạ. Tôi không tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chồng tôi có tham gia bảo hiểm xã hội trên 12 tháng liên tục, Ngày 08/08/2017 tôi sinh con thì chồng tôi được nhận chế độ thai sản ạ. Vì lý do khách quan nên tôi phải đi làm sớm, tôi muốn hỏi là tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội vào tháng 10/2017 được không ạ?

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không

    1. Vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không?

     Căn cứ theo điều kiện 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

     “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

     2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

    Theo quy định pháp luật, điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội là khi người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con. 

     Như thông tin bạn trình bày, bạn không tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chồng của bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 12 tháng và bạn sinh con vào ngày 08/08/2017. Do vậy, thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn là từ 8/8/2016 đến 8/8/2017 trong thời gian này chồng bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 6 tháng bảo hiểm xã hội trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không

Vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không

     2. Mức hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội

     Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     “2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

     a) 05 ngày làm việc;

     b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

     c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

     d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

    Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

     Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

     Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

    Theo quy định pháp luật, lao động nam được nghỉ 5 ngày làm việc khi vợ sinh thường và sinh một con, lao động nam được nghỉ 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, với trường hợp sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Với trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Trong thời gian này, người lao động nam được nghỉ việc nhưng vẫn hưởng lương. Thời gian nghỉ thai sản này, người chồng chỉ được thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi vợ sinh con.

     Ngoài ra, trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Cụ thể hiện tại mức lương cơ sở tăng lên là 1.300.000 đồng/tháng, vậy mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con cho mỗi con là 2.600.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2017.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về Vợ không đóng BHXH chồng có được hưởng thai sản không, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.