Viên chức bị cắt giảm biên chế sẽ được hưởng những chế độ gì

Viên chức bị cắt giảm biên chế sẽ được hưởng những chế độ gì5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Viên chức bị cắt giảm biên chế 2 Nội dung tư vấn về viên chức bị cắt giảm biên chế2.1      1. Quy định của pháp luật về viên chức bị cắt giảm biên chế2.1.1 […]

Viên chức bị cắt giảm biên chế sẽ được hưởng những chế độ gì
5 (100%) 1 vote

Viên chức bị cắt giảm biên chế 

Câu hỏi của bạn: 

     – Anh tôi đã làm việc 21 năm tại đài truyền thanh huyện, khi vào làm việc được tuyển dụng và ký hợp đồng lao động trong biên chế, được hưởng các chế độ chính sách đầy đủ của một viên chức. Nhưng đầu năm 2018 cơ quan anh tôi đã cắt hợp đồng của anh (vì ngân sách nhà nước giao chỉ có 7 biên chế, cắt mất ngân sách của hợp đồng). Xin quý Luật sư giúp nếu anh tôi nghỉ vậy thì được hưởng những chế độ gì, (bảo hiểm của anh mới được 21 năm) ; cơ quan nào có trách nhiệm chi trả chế độ;
     – UBND huyện làm thế có đúng không ?
 Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về viên chức bị cắt giảm biên chế cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về viên chức bị cắt giảm biên chế

     1. Quy định của pháp luật về viên chức bị cắt giảm biên chế

     Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp viên chức bị cắt giảm biên chế như sau:

     ” Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

     a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

     b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

     c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

     d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

     đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

     e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

   g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.”

     Theo đó, nếu anh bạn phải thuộc một trong các trường hợp trên thì Ủy ban nhân dân Huyện mới có căn cứ để xét anh của bạn vào diện viên chức bị cắt giảm biên chế. Nếu anh bạn không thuộc những trường hợp trên mà lại thuộc diện viên chức bị cắt giảm biên chế thì Ủy ban nhân dân huyện đã làm sai quy định của pháp luật .

viên chức bị cắt giảm biên chế

viên chức bị cắt giảm biên chế

     2. Chế độ hỗ trợ cho viên chức bị cắt giảm biên chế

     Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chế độ hỗ trợ cho viên chức bị cắt giảm biên chế như sau:

     ” Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

     a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

     b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.”

     Theo thông tin bạn cung cấp, anh bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội 21 năm mà mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hưởng 1,5 tháng tiền lương nên tổng cộng khoản trợ cấp cho viên chức bị cắt giảm biên chế của anh bạn là 3 + (21*1.5)= 34.5 tháng tiền lương. Trách nhiệm chi trả khoản trợ cấp cho viên chức bị cắt giảm biên chế thuộc về cơ quan chủ quản của anh bạn.

     Ngoài ra nếu anh bạn được cơ quan đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng thêm trợ cấp thất nghiệp với mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật Việc làm như sau:

     ” 1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

     Để được tư vấn chi tiết về viên chức bị cắt giảm biên chế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn