Vi phạm về thời gian làm việc doanh nghiệp bị xử lý như thế nào theo pháp luật

Vi phạm về thời gian làm việc doanh nghiệp bị xử lý như thế nào theo pháp luật, Doanh nghiệp vi phạm về thời gian làm việc bị xử lý như thế nào

Vi phạm về thời gian làm việc

Câu hỏi của bạn

     Mình có người bạn làm cho công ty G, phải làm 1 ngày 12 tiếng, tuần nào cũng làm cả thứ 7 và chủ nhật…vậy thì công ty G có vi phạm không ạ, và vi phạm như thế nào nếu có vi phạm.

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vi phạm về thời gian làm việc cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về vi phạm về thời gian làm việc

     1. Quy định của pháp luật về thời gian làm việc

     Căn cứ vào Điều 104 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời gian làm việc như sau:

     ” 1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

     2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

     Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

     3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

     Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần. Theo thông tin anh cung cấp, anh không nói rõ công ty bạn anh quy định làm việc theo giờ hoặc theo tuần, tuy nhiên nếu thông tin anh đưa là chính xác khi bạn anh phải làm một ngày 12 tiếng mà 4 tiếng vượt quá không được trả lương làm thêm giờ thì dù công ty bạn anh quy định làm việc theo giờ hoặc theo tuần thì công ty cũng đã vi phạm về thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

     Ngoài ra theo Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 quy định về quyền nghỉ hằng tuần của người lao động như sau:

     “1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

     2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

     Theo quy định trên, trong 1 tuần làm việc, người lao động phải được nghỉ ít nhất một ngày. Theo thông tin anh cung cấp, bạn của anh luôn phải làm việc tất cả các ngày trong tuần. Nếu điều đó là chính xác thì công ty của bạn anh đã vi phạm về thời gian làm việc theo quy định của pháp luật khi không sắp xếp một ngày nghỉ trong tuần cho nhân viên.

vi phạm về thời gian làm việc

vi phạm về thời gian làm việc

     2. Doanh nghiệp vi phạm về thời gian làm việc bị xử lý như thế nào

     Vấn đề người sử dụng lao động vi phạm về thời gian làm việc khi để người lao động làm việc quá số tiếng quy định trong một ngày sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

     ” 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:   

     a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động;”

     Và căn cứ xử phạt khi doanh nghiệp vi phạm quy định về quyền nghỉ hằng tuần của người lao động tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

     ” Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây:

     a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

     b) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

     c) Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

     d) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

     đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. “

     Để được tư vấn chi tiết về vi phạm về thời gian làm việc, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn