Tư vấn thủ tục tách thửa tại Ninh Bình – Luật Toàn Quốc

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Ninh Bình – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TÁCH THỬA TẠI NINH BÌNH2 Nội dung kiến thức về tách thửa tại Ninh Bình2.1      1. Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Ninh Bình2.1.1    2. Tư vấn tách thửa tại Ninh […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Ninh Bình – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI NINH BÌNH

Kiến thức của bạn: 

     Tư vấn thủ tục tách thửa tại Ninh Bình

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
 • Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình; hạn mức giao đất trống đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ, gia đình cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nội dung kiến thức về tách thửa tại Ninh Bình

     1. Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Ninh Bình

     Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền phải đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu tách thửa do từng UBND cấp tỉnh quy định. Việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2014.

     Thửa đất ở được hình thành từ việc tách thửa tại Ninh Bình phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

 • Đối với đất ở tại các phường và thị trấn: Có diện tích không nhỏ hơn 36m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3m.
 • đối với đất ở tại các xã: Có diện tích không nhỏ hơn 45m2 và có bề rộng mặt tiền, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 4m.

     Đối với trường hợp tiến hành đồng thời tách thửa đất ở với hợp thửa đất ở khác thì thửa đất ở còn lại và thửa đất ở sau khi hợp thửa phải bảo đảm điều kiện về diện tích tối thiểu và kích thước theo quy định.

     Đối với trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất ở, đất hiến tặng cho Nhà nước và đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa không áp dụng quy định về diện tích tối thiểu.

Tách thửa tại Ninh Bình

Tách thửa tại Ninh Bình

   2. Tư vấn tách thửa tại Ninh Bình

     Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền phải đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu tách thửa do từng UBND cấp tỉnh quy định.

     Một số vấn đề cần được tư vấn tách thửa tại Ninh Bình:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở;
 • Điều kiện để tách thửa;
 • Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu tách thửa;
 • Tách thửa đối với trường hợp thực hiện dự án đầu tư;
 • Việc tách thửa trong một số trường hợp đặc biệt;
 • Hồ sơ, thủ tục tách thửa tại Ninh Bình và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • …….

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về tách thửa tại Ninh Bình, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

      Xin chân thành cảm ơn.