Tư vấn thủ tục tách thửa tại Bình Định – Luật Toàn Quốc

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Bình Định – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tách thửa tại Bình Định2 Nội dung tư vấn về thủ tục tách thửa tại Bình Định: 1. Tư vấn tách thửa tại Bình Định2.0.0.0.1 2. Thủ tục tách thửa tại Bình Định2.0.0.1 […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Bình Định – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

Tách thửa tại Bình Định

Câu hỏi của bạn:

     Luật sư cho tôi hỏi về tách thửa tại Bình Định theo quy định pháp luật như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

     Căn cứ pháp lý: 

  • Luật đất đai năm 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Quyết định 40/2014/QĐ-UBND
  • Quyết định 16/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi quyết định số 40/2014/QĐ-UBND về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung tư vấn về thủ tục tách thửa tại Bình Định:
1. Tư vấn tách thửa tại Bình Định

1.1 Diện tích tách thửa tại Bình Định

     Điều 3 Quyết định 40/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Bình Định quy định:

     “1. Đối với đất ở:

     Diện tích tối thiểu của một thửa đất ở sau khi tách thửa là 40m2.

     2. Đối với đất nông nghiệp:

     Diện tích tối thiểu của một thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa là 300m2.

     Diện tích đất nông nghiệp và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nằm trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch, tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu là 40m2.”

1.2 Các trường hợp không được tách thửa tại Bình Định

     Điều 4 Quyết định 40/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Bình Định quy định:

     “1. Thửa đất có diện tích từ 40m2 trở lên nhưng có chiều rộng (mặt tiền) hoặc chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn 3m thì không được tách thửa.

     2. Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự;

     3. Đất nằm trong khu đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;
    4. Đất nằm trong các khu đô thị mới đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền xét duyệt mà việc tách thửa không phù hợp với quy hoạch đó;

     5. Đất đang có tranh chấp.”

     Tuy nhiên, khoản 4 Điều 4 đã được sửa đổi bởi Quyết định 16/2015/QĐ-UBND như sau: “Đất ở trong khu dân cư (kể cả khu vực đô thị và nông thôn) đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa ở trường hợp này chỉ được thực hiện sau khi có quy hoạch chi tiết điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt”

Tách thửa tại Bình Định

Tách thửa tại Bình Định

2. Thủ tục tách thửa tại Bình Định

     Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Nếu chưa có văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh). Nếu có nhu cầu, có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

     Sau khi tiếp nhận hồ sơ văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách.
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.
3. Xử lý một số trường hợp tách thửa tại Bình Định

     Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định, việc tách thửa rơi vào một số trường hợp đặc biệt sẽ được xử lý như sau:

  • Đối với thửa đất được hình thành trước ngày 22/10/2009 theo quyết định số 41/2009 mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận.
  • Đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất sau ngày 22/10/2009 mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
  • Người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Đồng thời xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa. Thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận.

     Để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề tách thửa đất tại Bình Định, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500  để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn./