Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không?

Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không?Đánh giá bài viết Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không? Câu hỏi của bạn:       Em đã không đóng bảo hiểm được một năm rồi và em đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, cho em hỏi em đóng […]

Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không?
Đánh giá bài viết

Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không?

Câu hỏi của bạn:

      Em đã không đóng bảo hiểm được một năm rồi và em đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, cho em hỏi em đóng lại bảo hiểm, em có đóng được từ thời điểm mà em không tham gia bảo hiểm nữa không ạ

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không

     1. Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không?

     Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     “5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

     Theo quy định pháp luật, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được tính từ khi họ bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng.

      Như thông tin bạn tình bày, bạn nghỉ việc hơn 1 năm, đã hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bây giờ bạn muốn tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho thời gian đó thì không được vì thời gian này bạn không tham gia ký kết hợp đồng lao động với bất cứ công ty nào. Nếu bạn muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thời gian này thì cũng không được vì nếu bạn muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn có thể tham gia từ thời điểm này mà không tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn đó được.

Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn

Tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn

     2. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động

     Khoản 1 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

    “1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

    Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

     Như vậy, căn cứ quy định trên thì hàng tháng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là 22% mức thu nhập tháng. Khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cơ quan bảo hiểm sẽ hướng dẫn bạn viết mức thu nhập để đóng bảo hiểm xã hội, mức này là mức tiền lương bạn muốn tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không được thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo ở nông thôn và không được cao hơn 20 lần mức lương cơ sở. 

     Tuy nhiên, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chi trả cho 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, còn những chế độ khác như bảo hiểm thất nghiệp, chế độ tai nạn lao động,… thì không được hỗ trợ.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về tự đóng BHXH cho thời gian bị gián đoạn có được không?, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật lao động: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.