Trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn 2020

Tôi công tác ở vùng khó khăn, hiện nay tôi được đơn vị cử đi học tập bồi dưỡng chuyên môn. Vậy tôi được trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn [...]

Trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

Câu hỏi của bạn về quy định về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn. Tôi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hiện nay tôi được đơn vị cử đi học tập bồi dưỡng chuyên môn. Vậy tôi được trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn là bao nhiêu?

Câu trả lời của luật sư về quy định về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

2. Nội dung tư vấn về quy định về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

     Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể được hỗ trợ trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn nếu được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể:

     2.1 Đối tượng được trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

     Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng được trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn như sau:

     Thứ nhất: Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;

     Thứ hai: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị đnh số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

     Thứ ba: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

     Thứ tư: Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

     Thứ năm: Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

   Thứ sáu: Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP.

     Như vậy, những đối tượng nêu trên nếu đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn.

Trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

     2.2 Mức trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn

     Điều 10 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ đang công tác ở vùng khó khăn như sau:

     Thứ nhất: Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập;

     Thứ hai: Trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy.

     Như vậy, những đối tượng nêu trên nếu được cử đi học tập bồi dưỡng chuyên môn thì có thể được hỗ trợ tiền mua tài liệu, hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về trợ cấp bồi dưỡng chuyên môn ở vùng khó khăn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung